Spis treści

Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę może skorzystać maksymalnie z 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Wprowadzone nowelizacje sprawiły jednak, że w ciągu roku można mieć jeszcze więcej wolnego – nawet do 35 dni urlopu. Dodatkowe 9 dni nie jest wliczane do urlopu wypoczynkowego. Można z nich skorzystać tylko w szczególnych sytuacjach. Zatem, komu przysługuje 35 dni urlopu? Od kiedy obowiązują nowe przepisy? Odpowiadamy w artykule!

Urlop 35 dni – jak to możliwe?

Okazuje się, że niektóre osoby mogą skorzystać z aż 35 dni urlopu w jednym roku kalendarzowym. To efekt nowelizacji Kodeksu pracy. Co prawda, nie zwiększono limitu dni przeznaczonego na urlop wypoczynkowy (cały czas wynosi on 20 lub 26 dni), ale dodano zupełnie nowy rodzaj zwolnień od pracy. Wprowadzone przepisy uwzględniają dodatkowe:

  • 5 dni urlopu opiekuńczego (dotyczy nie tylko dziecka, ale też innych członków rodziny),
  • 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem,
  • 2 dni lub 16 godzin zwolnienia z powodu siły wyższej.

Większa liczba urlopu przysługuje też niektórym grupom zawodowym, takim jak nauczyciele czy strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Z wymienionych wyżej zwolnień mogą natomiast korzystać wszyscy, którzy spełnią określone wytyczne – niezależnie od wykonywanego zawodu.

Komu przysługuje 35 dni urlopu?

Osoby ze stażem pracy uprawniającym do 26 dni urlopu wypoczynkowego mogą mieć aż 35 dni urlopu, jeśli wykorzystają zwolnienie z powodu siły wyższej i oba rodzaje urlopów opiekuńczych. Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni przysługuje każdej osobie, której członek rodziny lub osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym potrzebuje opieki zdrowotnej z istotnych przyczyn medycznych (np. rekonwalescencja po operacji). Zgodnie z prawem do członków rodziny zalicza się: małżonka, małżonkę, matkę, ojca, syna oraz córkę. Warto wiedzieć o tym, że urlop opiekuńczy nie jest płatny. Można wybrać go w całości lub podzielić na części.

Dwudniowe zwolnienie spowodowane potrzebą zapewnienia opieki nad dzieckiem przysługuje każdemu rodzicowi – musi tylko złożyć odpowiedni wniosek. Nie trzeba tego w żaden sposób argumentować. Dziecko wcale nie musi być chore. Jeśli jednak posiada się zaświadczenie od lekarza o jego chorobie, pracownik może liczyć na zasiłek opiekuńczy. W przypadku zwolnienia opiekuńczego urlop może być dzielony na mniejsze części.

Nowością jest możliwość skorzystania z dodatkowych dni urlopu z powodu siły wyższej. Na czym polega ten rodzaj zwolnienia? Każdy pracownik raz w roku może ubiegać się o 2 dni wolnego (urlop płatny w połowie – 50% pensji) bez podawania szczególnego powodu. To forma zabezpieczenia przed nagłymi, niespodziewanymi sytuacjami, przez które pracownik nie może stawić się w pracy (wypadek, pilna sprawa rodzinna itp.). Termin „siła wyższa” jest na tyle trudny do zdefiniowania, że zasadniczo pracodawca nie może zweryfikować przyczyny złożenia wniosku o urlop. Należy podkreślić, że nie jest to zastępstwo urlopu na żądanie – cały czas można z niego korzystać.

Urlop 35 dni – od kiedy?

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące dodatkowych zwolnień z pracy zostały wprowadzone już w 2023 roku. Zatem, od kiedy 35 dni urlopu będzie do wykorzystania przez uprawnione do tego osoby? Taka możliwość jest już teraz, a dokładnie od stycznie 2024 roku. Co ciekawe, w przyszłości dojdzie być może do kolejnych modyfikacji w przepisach dotyczących urlopów.

Czy zostanie wprowadzony 35 dniowy urlop wypoczynkowy?

Aktualnie toczą się dyskusje na temat tego, aby urlop wypoczynkowy składał się z 35 dni i limit ten był jednakowy dla wszystkich pracowników. Taki postulat w ostatnim czasie zgłaszają niektórzy związkowcy, zwłaszcza z NSZZ „Solidarność”. Na razie nie wiadomo jak na taki pomysł zareaguje rząd, dlatego ewentualnych zmian nie należy się spodziewać w najbliższym czasie.