AUDYT

W naszej firmie mogą Państwo zamówić kompleksowy audyt wewnętrzny poprawności prowadzenia dokumentacji zakładowej z zakresu:

 • prawa pracy – poprawności w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, akt osobowych
 • przestrzegania przepisów o czasie pracy – grafiki czasu pracy, planowanie i rozliczanie
 • poprawności naliczania składek i świadczeń ZUS
 • poprawności naliczania wynagrodzeń pracowniczych – Podatki, PIT-y
 • prowadzenia archiwum i kancelarii
 • przestrzegania przepisów BHP
 • przestrzegania przepisów RODO

 

Audyt przeprowadzony jest w III formach do wyboru:

I –  przegląd dokumentacji pracowniczej

II – przegląd stanowisk pracy pod względem BHP (hale produkcyjne, usługowe itp.)

III – obie formy połączone w jednym Audycie.

 

Audyty dokonują w naszej firmie prawnicy, osoby z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zawodowym, również w instytucjach kontrolnych.

– mogą Państwo sami wybrać audytora spośród naszych wykładowców lub pomożemy wybrać odpowiedniego specjalistę w zależności od specyfiki danej branży, aktualnych potrzeb i rozwiązań prawnych.

 

W trakcie prac:

 • proponujemy nowe rozwiązania prawne i organizacyjne pod kątem prawa pracy, BHP i RODO
 • optymalizujemy czas pracy pracowników
 • sprawdzamy prawidłowość grafików, sporządzanej ewidencji czasu pracy,
 • sprawdzamy poprawność dokumentacji pracowniczej m.in skierowań na badania lekarskie, umów o pracę, naliczania urlopów itp.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu przedstawimy indywidualną ofertę.

Zapytanie prosimy kierować na mail: biuro@szkolenia-css.pl  w temacie maila prosimy o zapis „Zapytanie o Audyt”

 

Danuta Hamerska – tel. 722 211 771,

Anna Foryś – tel. 530 112 064

Anna Ziemińska-Wróbel – tel. 721 649 991