Profesjonalny i kompleksowy audyt kadrowo-płacowy

Audyty kadrowo-płacowe to kompleksowe analizy wykonywane przez ekspertów w zakresie prawa spółek handlowych, księgowości
i rachunkowości oraz prawa pracy. Audyt księgowy ma formę analizy wewnętrznej, która ma na celu wykazać, w jakim stopniu dana organizacja prawidłowo dokonuje rozliczeń kadrowo-płacowych. W trakcie badania eksperci zapoznają się z dokumentacją
i szczegółowo badają procesy wewnętrzne.

Od lat zajmujemy się przeprowadzaniem audytów wewnętrznych na potrzeby polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Obsługujemy małe i duże firmy, działające w różnych formach prawnych. W Centrum Szkoleń Specjalistycznych można zamówić profesjonalny audyt kadrowo-płacowy, który polega na zbadaniu prawidłowości naliczeń wynagrodzeń dla pracowników, poprawności sporządzania dokumentacji pracowniczej, rozliczeń, naliczania składek i wyliczania podatków. Audyt kadrowo-płacowy może mieć charakter ogólny lub być zawężony do wybranego zakresu, np.

 • prawa pracy – poprawności w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, akt osobowych
 • przestrzegania przepisów o czasie pracy – grafiki czasu pracy, planowanie i rozliczanie
 • poprawności naliczania składek i świadczeń ZUS
 • poprawności naliczania wynagrodzeń pracowniczych – Podatki, PIT-y
 • prowadzenia archiwum i kancelarii
 • przestrzegania przepisów BHP
 • przestrzegania przepisów RODO

Zapewniamy, że nasz audyt kadrowo-płacowy zawsze skoncentrowany jest na kluczowych płaszczyznach, które często podatne są na błędy. Nie tylko identyfikujemy ewentualne problemy, ale zapewniamy także wsparcie i wskazania prowadzące do skutecznej ich eliminacji.

 

Wewnętrzny audyt kadr i płac

Spółki decydujące się na audyt dokumentów kadrowo-płacowych udostępniają dokumenty Centrum Szkoleń Specjalistycznych w celu analizy poprawności. Kompleksowo badamy każdy dokument, zagłębiając się także w konteksty z nimi związane i pamiętając
o dynamicznie zmieniającym się prawie pracy i prawie podatkowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować skuteczne audyty podatkowe dla okresów bieżących, jak i przeszłych. Oferujemy również kompleksowe badania, których przedmiotem weryfikacji są wszystkie działania przedsiębiorstwa od początku założenia.

Audyt przeprowadzony jest w III formach do wyboru:

I – przegląd dokumentacji pracowniczej

II – przegląd stanowisk pracy pod względem BHP (hale produkcyjne, usługowe itp.)

III – obie formy połączone w jednym Audycie.

 

Audyt dokumentacji pracownicze

Audyty dokonują w naszej firmie prawnicy, osoby z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zawodowym,również w instytucjach kontrolnych.

Przeprowadzanie audytu dokumentacji pracowniczej obejmuje wszystkie zagadnienia związane z realizacją obowiązków pracodawcy wynikających z zapisów Kodeksu pracy. W praktyce więc audyt pracowniczy to wszechstronna analiza zakresu i sposobu nawiązywania stosunków pracy, rozliczeń pracowniczych, wydawania świadectw pracy, rozwiązywania stosunków pracy czy wprowadzania zmian
w umowach. Audyt pracowniczy obejmuje także analizę aktów osobowych pracowników i formę ewidencjonowania czasu pracy w firmie.

W zależności od wybranego zakresu badania w ramach prezentowanego rodzaju audytu może być przeprowadzonych szereg analiz pomocniczych. Dotyczy to między innymi takich zagadnień, jak odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników, ochrona pracy kobiet i warunki pracy panujące w firmie. Dysponując wieloletnim doświadczeniem badawczym, wiemy, że każdy przypadek jest inny. Obszar ten może być bardzo zindywidualizowany w każdej firmie. Z tego powodu na samym początku przeprowadzamy dokładne wywiady w celu ustalenia szczegółów i poznania początkowych informacji.

W trakcie prac:

 • proponujemy nowe rozwiązania prawne i organizacyjne pod kątem prawa pracy, BHP i RODO
 • optymalizujemy czas pracy pracowników
 • sprawdzamy prawidłowość grafików, sporządzanej ewidencji czasu pracy,
 • sprawdzamy poprawność dokumentacji pracowniczej m.in skierowań na badania lekarskie, umów o pracę, naliczania urlopów itp.

mogą Państwo sami wybrać audytora spośród naszych wykładowców lub pomożemy wybrać odpowiedniego specjalistę w zależności od specyfiki danej branży, aktualnych potrzeb i rozwiązań prawnych.

 

Audyty kadrowe dla firm – rzetelność i wsparcie

Audyt kadrowy i płacowy jest formą skutecznej diagnozy dla każdej firmy, która zatrudnia pracowników. Z reguły, gdy myśli się
o potrzebie zlecenia wykonania audytu kadrowego, firma jest świadoma istnienia pewnych problemów. Znacznie lepiej wykonywać takie badania prewencyjnie i regularnie, aby mieć pewność, że wszystkie sprawy formalne są realizowane odpowiednio. Zlecając CSS audyt kadrowo-płacowy, można mieć pewność, że otrzyma się nie tylko wskazania do poprawy, ale także wsparcie dotyczące sposobów naprawienia sytuacji. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług. O wszystkich kwestiach chętnie porozmawiamy stacjonarnie lub telefonicznie – prosimy o kontakt.

 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu przedstawimy indywidualną ofertę.

Zapytanie prosimy kierować na mail lub przejść do formularza – Kontakt:
biuro@szkolenia-css.pl w temacie maila prosimy o zapis „Zapytanie o Audyt”

 

Danuta Hamerska – tel. 722 211 771,

Anna Foryś – tel. 530 112 064

Anna Ziemińska-Wróbel – tel. 721 649 991