Spis treści

Wraz z początkiem stycznia 2024 roku rozpoczął się nowy sezon rocznych rozliczeń podatkowych. W obliczu częstych zmian w przepisach wiele osób może zastanawiać się, do kiedy pracodawca powinien przesłać PIT 11 2023. Czy jest to jego obowiązkiem? Do kiedy podatnik powinien się rozliczyć ze swojego PIT-u? Czy termin ten jest w tym roku dłuższy? Wszystkie najważniejsze informacje zgromadziliśmy w poniższym artykule! 

PIT 11 – w jakim terminie pracodawca musi wysłać go do urzędu skarbowego?

PIT 11 zawiera informacje o dochodach uzyskanych w danym roku przez pracownika z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. W deklaracji tej wymienione są też koszty uzyskania przychodu oraz wysokość pobranych składek. Dokument PIT 11 jest niezbędny do rozliczenia się za cały rok, dlatego każdy pracodawca powinien przygotować go odpowiednio wcześnie. Do końca stycznia 2024 roku musi bowiem przesłać jego elektroniczną wersję do urzędu skarbowego. Na tej podstawie opracowane zostaną zeznania podatkowe w usłudze „Twój e-PIT”.

Przesłanie pracownikowi PIT 11 – do kiedy 2023?

Pracodawca ma prawny obowiązek przesłania formularza PIT 11 2023 do swoich pracowników. Tutaj również obowiązuje konkretna data, do której trzeba to zrobić. Najpóźniejszy możliwy termin na wysłanie do pracownika (drogą mailową lub pocztową) PIT-u 11 to 29 lutego 2024 roku. Dokument może być też przekazany własnoręcznie w formie papierowej. Pracodawca zwolniony jest z tego obowiązku tylko wtedy, jeśli pracownik w danym roku zatrudniony był na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, a jego roczne zarobki nie przekroczyły 200 zł.

Jeśli pracodawca nie przesłał deklaracji PIT we wspomnianym terminie pracownik może zwrócić się do niego z prośbą o jej przesłanie. Czasem przyczyną nieotrzymania dokumentu jest posiadanie przez firmę nieaktualnego adresu zamieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że brak PIT-u 11 nie zwalnia nikogo z obowiązku terminowego rozliczenia się. 

PIT 11 rozliczenie – trzeba zrobić to samodzielnie?

Rozliczenie PIT 11 wykonywane jest automatycznie, jeśli podatnik nie zrobi tego samodzielnie. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku tej pierwszej opcji nie naliczane są żadne ulgi podatkowe. Jeśli więc danej osobie one przysługują, to warto samodzielnie sprawdzić swój PIT i dokonać akceptacji lub wypełnić druk wraz z odliczeniami z tytułu posiadanych ulg.

Do kiedy rozliczanie pitów w 2024 roku?

W tym roku postanowiono ujednolicić zasady składania poszczególnych rodzajów zeznań podatkowych przez przedsiębiorców (w przypadku PIT 4R, PIT 8C, PIT 8AR, PIT R obowiązują takie same terminy, jak w przypadku PIT 11).

Wszyscy podatnicy także rozliczają się w takim samym czasie. Zatem do kiedy rozliczanie pitów w 2024 roku powinno być już zakończone? Ostateczny dzień na złożenie wniosku to 30 kwietnia. Data ta obejmuje wszystkie formularze PIT. Wszelkie opóźnienia mogą być karane grzywną – jeśli jednak zeznanie jest dostępne na platformie e-PIT, to zostanie ono automatycznie uznane za zaakceptowane w ostatnim możliwym dniu.