Dostępne szkolenia

Poniżej znajduje się lista miast, w których aktualnie przeprowadzamy szkolenia.
Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Szkolenia otwarte, Zatrudnianie Cudzoziemców, Online Jak prawidłowo prowadzić dokumentację z zakresu zatrudniania cudzoziemców Prowadzący: DARIUSZ NATKANIEC na ŻYWO !!!SZKOLENIE ONLINE
 • 20.06.2024

  godz: 09:00 - 13:00
  Termin potwierdzony

Cała Polska

Zatrudnianie cudzoziemców – najważniejsze aspekty 

Na polskim rynku pracy od kilku lat można zauważyć zdecydowany wzrost liczby cudzoziemców ubiegających się o legalne podjęcie pracy. Ilość zagranicznych pracowników jest szczególnie widoczna na stanowiskach fizycznych oraz w takich branżach, jak budownictwo, przemysł czy prace o charakterze sezonowym. Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie obcokrajowca, muszą pamiętać nie tylko o standardowych obowiązkach wynikających z prawa pracy, ale także o dodatkowych wymogach związanych z zatrudnieniem osoby spoza obszaru Unii Europejskiej.

Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców charakteryzują się dużą dynamiką zmian. W Centrum Szkoleń Specjalistycznych przygotowaliśmy ofertę szkoleń obejmujących najważniejsze kwestie prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców na polskim rynku pracy. Informacje te będą szczególnie przydatne dla pracodawców, pracowników działu kadr oraz osób zajmujących się zawodowo legalizacją pozwoleń na pracę wydawanych cudzoziemcom.

Co oferujemy w ramach szkoleń?

Celem szkoleń jest nabycie praktycznej wiedzy z zakresu procedur dotyczących legalnego zatrudniania cudzoziemców. Globalizacja polskiego rynku pracy sprawia, że coraz więcej pracodawców korzysta z potencjału oraz doświadczenia pracowników z zagranicy. Udział w szkoleniach pozwoli usystematyzować najważniejsze informacje oraz uniknąć konsekwencji prawnych związanych z nieprzestrzeganiem procedur obejmujących zatrudnianie obcokrajowców.

W ramach szkoleń oferujemy: 

 • merytoryczne treści oraz praktyczne rozwiązania i wskazówki w zakresie omawianych zagadnień, 
 • wykwalifikowaną kadrę trenerów, którzy posiadają również odpowiednie doświadczenie szkoleniowe, 
 • wygodną formułę zajęć (online), która pozwala także na aktywny udział uczestników, 
 • szkolenia wewnętrzne, prowadzone dla konkretnej firmy lub instytucji. 

Co można zyskać uczestnicząc w szkoleniu? 

Decydując się na szkolenie zatrudnianie cudzoziemców (szkolenie online) można uzyskać praktyczne wskazówki w zakresie procesu zatrudnienia pracownika spoza Unii Europejskiej.  

Dodatkowe korzyści dla uczestników zajęć to: 

 • dostęp do informacji oraz dokumentów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami, 
 • przydatne i czytelne materiały szkoleniowe, 
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz nabyte umiejętności. 

Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki pracodawcy 

Na pracodawcy ciąży obowiązek przestrzegania przepisów kodeksu pracy w zakresie między innymi prawidłowości i terminowości wypłaty wynagrodzenia, a także zakresu informacji zawartych w dokumentacji pracowniczej. Te same zasady i wymogi obejmuje również zatrudnienie cudzoziemca.

Dokumenty zatrudnieniowe nie mogą np. powodować mniej korzystnych warunków pracy dla obcokrajowców niż te, które gwarantują polskie przepisy prawa pracy. Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkoleń pozwolą na dopełnienie wszelkich formalności związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemca, bez obawy o podważenie przez organy kontroli legalności dokumentów zatrudnieniowych.

Zatrudnianie cudzoziemców –najważniejsze zmiany w przepisach

Czynniki geopolityczne oraz trendy rynku pracy wpływają na dynamikę przepisów obejmujących zatrudnienie cudzoziemca. 2023 rok upływa pod znakiem kilku istotnych zmian w prawie w zakresie procedur dopuszczających obcokrajowców do polskiego rynku pracy. Zmiany te odnoszą się między innymi do zakończenia okresu ochrony zezwoleń pobytowych wydawanych w związku z zagrożeniem epidemicznym i stanem epidemii wywołanym przez wirus SARS-CoV-2. Wspomniany termin ochrony upłynął w dniu 31 lipca 2023 r., co oznacza konieczność zweryfikowania legalności pobytu obcokrajowców korzystających z dotychczasowych przepisów oraz ewentualnego wystąpienia do właściwych organów z wnioskiem o zalegalizowanie ich pobytu. 

Przedłużający się konflikt zbrojny za wschodnią granicą spowodował również konieczność zaktualizowania procedur w zakresie szczególnej sytuacji pracowników pochodzących z terenu Ukrainy. W ich przypadku pracodawcy powinni pamiętać o zaktualizowanych zasadach dotyczących ważności tytułów pobytowych oraz o zgłoszeniu podjęcia zatrudnienia przez obywatela Ukrainy do właściwego urzędu pracy.  

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Danuta Hamerska – tel. 722 211 771,

Anna Foryś – tel. 530 112 064

Anna Ziemińska-Wróbel – tel. 721 649 991