Dostępne szkolenia

Poniżej znajduje się lista miast, w których aktualnie przeprowadzamy szkolenia.
Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.RODO Szkolenia, Szkolenia otwarte, Online Ochrona danych osobowych w działach Kadr /HR i administracji - najnowsze zmiany Prowadzący: MONIKA DOMINO- WOLAŃCZYK - NA ŻYWO !!! SZKOLENIE ONLINE
  • 17.07.2024

    godz: 09:00 - 13:00

Cała Polska

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych pracowników wiąże się z przestrzeganiem określonych zasad i procedur. Dane te obejmują szereg konkretnych informacji, które pozwalają na identyfikację danej osoby, a także na wgląd w jej sytuację rodzinną, zdrowotną czy mieszkaniową. Dane osobowe osób zatrudnionych powinny być właściwie przechowywane oraz zabezpieczone przed niekontrolowanym wyciekiem, zniszczeniem lub dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.  

Za ochronę danych osobowych w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. W praktyce, większość obowiązków związanych z przetwarzaniem danych pracowników, wykonują osoby zatrudnione w dziale kadr, HR, czy administracji. Na zagadnienia odnoszące się do ochrony danych osobowych pracowników mają wpływ nowelizacje przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy. Szkolenie z rodo pomaga w usystematyzowaniu wiedzy z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także w aktualizacji procedur związanych ze zmianami w prawie. 

Szkolenia RODO – co obejmuje?  

W Centrum Szkoleń Specjalistycznych oferujemy Państwu szkolenia rodo, które umożliwią skuteczną realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych w firmie, jednostce lub organizacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. 

Program szkolenia obejmuje kompleksową wiedzę, a także praktyczne wskazówki dla pracowników działu kadr, HR lub administracji, którzy są odpowiedzialni za prawidłowy proces przetwarzania danych. Uczestnicy szkolenia otrzymują także informacje niezbędne do prawidłowego zastosowania zasad wynikających ze zmian w Kodeksie pracy. Szkolenia są realizowane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, takich jak Rozporządzenie RODO, czy ustawa o ochronie danych osobowych. Tematyka poruszana podczas szkoleń to: 

  • Ochrona danych osobowych w działach kadr/płac, 
  • Ochrona danych osobowych w dokumentacji pracowniczej, 
  • RODO w systemach informatycznych. 

Szkolenia z RODO dla pracowników działu kadry i płace 

Ochrona danych osobowych w działach kadr obejmuje zarówno dane gromadzone w procesie rekrutacji kandydatów, jak i informacje pozyskiwane od osób zatrudnionych na danych stanowiskach. Osoby odpowiedzialne za gromadzenie i przetwarzanie danych kandydata do pracy oraz pracownika, powinny posiadać wiedzę na temat zakresu żądanych informacji, a także procedur odnoszących się do ich prawidłowego przetwarzania. Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwoli usystematyzować ogólne zasady odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, wśród których można wymienić integralność, poufność, rzetelność, prawidłowość czy minimalizację danych. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi obowiązkami informacyjnymi występującymi po stronie podmiotu zbierającego dane od pracowników lub kandydatów.  

RODO w dokumentacji pracowniczej  

Szkolenie ochrona danych osobowych w dokumentacji pracowniczej obejmuje najważniejsze zasady, zakres oraz warunki przechowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z unijnym rozporządzeniem, oraz ustawodawstwem krajowym. Wiedza w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników pozwoli uniknąć błędów lub braków, które mogą wynikać z niedostosowania dokumentacji do aktualnie obowiązujących przepisów. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji pracowniczej jest powiązana z zapewnieniem bezpiecznych warunków przechowywania. Odnoszą się one zarówno do dokumentów prowadzonych w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dodatkowe obowiązki dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie akt osobowych pracowników odnoszą się także do czynności i terminów związanych z archiwizacją dokumentacji pracowniczej.  

RODO a systemy informatyczne  

Dane pracowników coraz częściej są przetwarzane w ramach systemów informatycznych. Za przyjęciem takich rozwiązań przemawia szybkość i wygoda, które powinny także pozostawać w związku z zapewnieniem bezpiecznych warunków przesyłu danych. Osoba pełniąca funkcję administratora danych powinna posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych, a także katalogu odpowiednich środków technicznych, które można zastosować w tym obszarze. Rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo przetwarzanych danych to między innymi pseudonimizacja i szyfrowanie, zastosowanie odpowiedniego systemu kopii bezpieczeństwa czy prowadzenie regularnej kontroli poziomu bezpieczeństwa.  

Do kogo jest skierowane szkolenie? 

Szkolenie z rodo jest skierowane nie tylko do pracowników zatrudnionych w dziale kadr, HR, czy administracji, ale do wszystkich osób, które uczestniczą w procesie gromadzenia i przetwarzania danych. Mogą to być w szczególności pracodawcy, a także informatycy odpowiadający za wdrożenie w zakładzie pracy odpowiednich systemów bezpieczeństwa.  

Wiedza nabyta podczas szkolenia rodo będzie także przydatna dla wszystkich pracowników, w tym również dla sygnalistów w kontekście przysługujących im uprawnień oraz obowiązków związanych z procedurą przetwarzania danych. Wybrane szkolenie rodo online pozwoli nabyć praktyczną wiedzę z obszaru ochrony danych oraz zaktualizować procedury w kontekście obowiązujących regulacji prawnych.  

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu ustalenia szczegółów indywidualnej oferty szkoleniowej. 

Danuta Hamerska – tel. 722 211 771, 721 649 991

mail: biuro@szkolenia-css.pl