Dostępne szkolenia

Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Czas pracy – rozwiązania organizacyjno-prawne w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy w okresie COVID-19 Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
01.03.2021
godz:9.00-14.00

szkolenie potwierdzone
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Kontrola absencji chorobowej pracowników w 2021 r. Prowadzący: DANIEL PAŁYGASZKOLENIE ONLINE
02.03.2021
godz:7.30-11.00

szkolenie potwierdzone
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Rola „sygnalistów” w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców w 2021 r. Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
02.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, PPK, Online Jak najprościej wprowadzić PPK w 2021 roku Prowadzący: DANIEL PAŁYGASZKOLENIE ONLINE
02.03.2021
godz:11.30-15.00

szkolenie potwierdzone
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online SAMOKONTROLA w Dokumentacji pracowniczej i w RODO w kadrach i płacach Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
03.03.2021
godz:9.00-11.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Podatki, Online Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej Prowadzący: ROMAN STEMPELSZKOLENIE ONLINE
05.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Podatki, Online Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) SZKOLENIE ONLINE
05.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Oświata, Online Dokumentacja pracownicza 2021- aktualne problemy w oświacie Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
05.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Podatki, Online Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Prowadzący: ROMAN STEMPELSZKOLENIE ONLINE
05.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 r. – GŁÓWNE ASPEKTY PROCEDURY ELEKTRONICZNEJ Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
05.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online Przetarg nieograniczony w Prawie Zamówień Publicznych od A-Z - unikaj najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu procedury Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
05.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Podatki, Online Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Prowadzący: ROMAN STEMPELSZKOLENIE ONLINE
11.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Oświata, Online CZAS PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
11.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Prawo pracy na początku 2021 r. – kolejne zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, nowe obowiązki i interpretacje. Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
11.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Podatki, Online Archiwizacja dokumentów z uwzględnieniem dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej Prowadzący: ROMAN STEMPELSZKOLENIE ONLINE
11.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Oświata, Online Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r. w Oświacie Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
12.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH W 2021 r.– NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
12.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Oświata, Online OCHRONA RODZICIELSTWA W OŚWIACIE 2021 Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
12.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online Tryb podstawowy w Prawie Zamówień Publicznych od A-Z - unikaj najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu procedury Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
12.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online ZFŚS w 2021 r. w praktyce z uwzględnieniem nowych przepisów, interpretacji urzędowych i RODO Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
16.03.2021
godz:9.00-13.00

szkolenie potwierdzone
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne, Inne, Online Umowy cywilnoprawne 2021- obowiązki płatnika w zakresie ZUS Prowadzący: EKSPERT z zakresu ZUSSZKOLENIE ONLINE
16.03.2021
godz:13.30-15.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Oświata, Online WYNAGRODZENIA W OŚWIACIE Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
16.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Jednostki medyczne, Online Czas pracy i prawo pracy w 2021 w podmiotach medycznych - jak poradzić sobie z aktualnymi problemami, aby zminimalizować roszczenia pracowników Prowadzący: SEBASTIAN STARNAWSKISZKOLENIE ONLINE
16.03.2021
godz:9.00-14.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Oświata, Online Prawo pracy w Placówkach Oświatowych w 2021 Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
16.03.2021
godz:9.00-14.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Dokumentacja pracownicza - najczęściej popełniane błędy Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
17.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi w 2021 roku Prowadzący: DANIEL PAŁYGASZKOLENIE ONLINE
17.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
17.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
18.03.2021
godz:11.00-14.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Prawo pracy na początku 2021 r. – kolejne zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, nowe obowiązki i interpretacje. Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
19.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Rola „sygnalistów” w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców w 2021 r. Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
19.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Elektronizacja akt pracowniczych - 2021 Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
19.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Podatki, Online Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Prowadzący: ROMAN STEMPELSZKOLENIE ONLINE
23.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Czas pracy – rozwiązania organizacyjno-prawne w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy w okresie COVID-19 Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
24.03.2021
godz:9.00-14.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online SAMOKONTROLA w Dokumentacji pracowniczej i w RODO w kadrach i płacach Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
25.03.2021
godz:9.00-11.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Ubezpieczenia społeczne, Online Zasiłki ZUS od A-Z – pułapki w dokumentacji pracowniczej - praktyczne warsztaty Prowadzący: EKSPERT z zakresu ZUSSZKOLENIE ONLINE
26.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Podatki, Online Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Prowadzący: ROMAN STEMPELSZKOLENIE ONLINE
30.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online SAMOKONTROLA w Prawie pracy dla Pracodawcy i Kadry zarządzającej Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
30.03.2021
godz:9.00-11.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Podatki, Online Archiwizacja dokumentów z uwzględnieniem dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej Prowadzący: ROMAN STEMPELSZKOLENIE ONLINE
30.03.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Tworzenie aktów prawa wewnątrzzakładowego – nie popełniaj częstych błędów w regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach zakładowych Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
31.03.2021
godz:9.00-13.00

szkolenie potwierdzone
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Rola „sygnalistów” w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców w 2021 r. Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
01.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online Przetarg nieograniczony w Prawie Zamówień Publicznych od A-Z - unikaj najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu procedury Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
06.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 r. – GŁÓWNE ASPEKTY PROCEDURY ELEKTRONICZNEJ Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
06.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Prawo pracy na początku 2021 r. – kolejne zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, nowe obowiązki i interpretacje. Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
07.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Tworzenie aktów prawa wewnątrzzakładowego – nie popełniaj częstych błędów w regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach zakładowych Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
08.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Dokumentacja pracownicza - najczęściej popełniane błędy Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
09.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi w 2021 roku Prowadzący: DANIEL PAŁYGASZKOLENIE ONLINE
12.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Elektronizacja akt pracowniczych - 2021 Prowadzący: SPECJALISTASZKOLENIE ONLINE
12.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
12.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Czas pracy – rozwiązania organizacyjno-prawne w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy w okresie COVID-19 Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
15.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online Tryb podstawowy w Prawie Zamówień Publicznych od A-Z - unikaj najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu procedury Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
16.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH W 2021 r.– NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
16.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
16.04.2021
godz:9.00-12.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online ZFŚS w 2021 r. w praktyce z uwzględnieniem nowych przepisów, interpretacji urzędowych i RODO Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
19.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online SAMOKONTROLA w Dokumentacji pracowniczej i w RODO w kadrach i płacach Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
20.04.2021
godz:9.00-11.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online SAMOKONTROLA w Prawie pracy dla Pracodawcy i Kadry zarządzającej Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
21.04.2021
godz:9.00-11.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Prawo pracy na początku 2021 r. – kolejne zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, nowe obowiązki i interpretacje. Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
22.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
26.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Tworzenie aktów prawa wewnątrzzakładowego – nie popełniaj częstych błędów w regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach zakładowych Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
29.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online Przetarg nieograniczony w Prawie Zamówień Publicznych od A-Z - unikaj najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu procedury Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
30.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Czas pracy – rozwiązania organizacyjno-prawne w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy w okresie COVID-19 Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
30.04.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Tworzenie aktów prawa wewnątrzzakładowego – nie popełniaj częstych błędów w regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach zakładowych Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
06.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online Tryb podstawowy w Prawie Zamówień Publicznych od A-Z - unikaj najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu procedury Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
07.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 r. – GŁÓWNE ASPEKTY PROCEDURY ELEKTRONICZNEJ Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
07.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH W 2021 r.– NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
07.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
07.05.2021
godz:9.00-12.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Czas pracy – rozwiązania organizacyjno-prawne w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy w okresie COVID-19 Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
10.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Prawo pracy na początku 2021 r. – kolejne zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, nowe obowiązki i interpretacje. Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
11.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Dokumentacja pracownicza - najczęściej popełniane błędy Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
13.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Tworzenie aktów prawa wewnątrzzakładowego – nie popełniaj częstych błędów w regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach zakładowych Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
18.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online SAMOKONTROLA w Dokumentacji pracowniczej i w RODO w kadrach i płacach Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
19.05.2021
godz:9.00-11.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online SAMOKONTROLA w Prawie pracy dla Pracodawcy i Kadry zarządzającej Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
20.05.2021
godz:9.00-11.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online Przetarg nieograniczony w Prawie Zamówień Publicznych od A-Z - unikaj najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu procedury Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
21.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online ZFŚS w 2021 r. w praktyce z uwzględnieniem nowych przepisów, interpretacji urzędowych i RODO Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
24.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2021 r. – GŁÓWNE ASPEKTY PROCEDURY ELEKTRONICZNEJ Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
25.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Czas pracy – rozwiązania organizacyjno-prawne w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy w okresie COVID-19 Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
25.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Prawo pracy na początku 2021 r. – kolejne zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, nowe obowiązki i interpretacje. Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
27.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online Tryb podstawowy w Prawie Zamówień Publicznych od A-Z - unikaj najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu procedury Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
28.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Zamówienia publiczne, Online NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH W 2021 r.– NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Prowadzący: EWA ROPKASZKOLENIE ONLINE
28.05.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Tworzenie aktów prawa wewnątrzzakładowego – nie popełniaj częstych błędów w regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach zakładowych Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
01.06.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Dokumentacja pracownicza - najczęściej popełniane błędy Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
07.06.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Czas pracy – rozwiązania organizacyjno-prawne w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy w okresie COVID-19 Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
08.06.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Prawo pracy na początku 2021 r. – kolejne zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, nowe obowiązki i interpretacje. Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
09.06.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
10.06.2021
godz:9.00-12.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online ZFŚS w 2021 r. w praktyce z uwzględnieniem nowych przepisów, interpretacji urzędowych i RODO Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
16.06.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online SAMOKONTROLA w Dokumentacji pracowniczej i w RODO w kadrach i płacach Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
21.06.2021
godz:9.00-11.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online SAMOKONTROLA w Prawie pracy dla Pracodawcy i Kadry zarządzającej Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
22.06.2021
godz:9.00-11.30
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Tworzenie aktów prawa wewnątrzzakładowego – nie popełniaj częstych błędów w regulaminach, zarządzeniach i instrukcjach zakładowych Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
23.06.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Czas pracy – rozwiązania organizacyjno-prawne w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy w okresie COVID-19 Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
24.06.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska
Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Online Prawo pracy na początku 2021 r. – kolejne zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, nowe obowiązki i interpretacje. Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIARSZKOLENIE ONLINE
25.06.2021
godz:9.00-13.00
Cała Polska