Opracowanie Regulaminów, procedur i aktów prawa wewnątrzzakładowego

 

W naszej firmie mogą Państwo zamówić:

 • opracowania nowych Regulaminów i innych aktów prawa wewnątrzzakładowego dostosowanych każdorazowo do wymogów danego pracodawcy uwzględniając jego specyfikę.
 • sprawdzenie lub korektę istniejących obowiązujących w firmie Regulaminów i innych aktów prawa wewnątrzzakładowego

Zakres naszych usług obejmuje następujące dokumenty:

 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • regulamin ZFŚS
 • regulamin pracy zdalnej wraz z załącznikami (UWAGA zmiany przepisów)

Inna dokumentacja:

 • procedury antymobbingowe
 • instrukcje,
 • zarządzenia wewnętrzne
 • porozumienia z pracownikami
 • dokumentacja BHP (ocena ryzyka zawodowego, programy, rejestry, porozumienia ze związkami zawodowymi i in.)
 • odpowiedzi pokontrolne
 • zawiadomienia do PIP
 • i inne.
 • Celem naszym jest dostosowanie Regulaminów nie tylko do przepisów, ale przede wszystkim do wewnętrznej organizacji i specyfiki pracy danej firmy i instytucji.
 • W trakcie prac proponujemy nowe rozwiązania w Regulaminach biorąc pod uwagę zgłaszane propozycje od pracodawcy z działu kadr/płac/HR/związków zawodowych itp.
 • Zaufało nam już wiele firm i jednostek publicznych na terenie całego kraju, w których bez zastrzeżeń funkcjonują rozwiązania zaproponowane przez nas w Regulaminach.


Pamiętaj!!!

Prawidłowo opracowane regulaminy wewnętrzne chronią pracodawcę przed:

–  popełnianiem wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym,

–  koniecznością wstecznego naliczania po kontroli PIP należności pracowniczych (godzin nadliczbowych, wyrównywania wynagrodzeń urlopowych, ekwiwalentów i innych należności).

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu przedstawimy indywidualną ofertę.
Zapytania prosimy kierować na mail: biuro@szkolenia-css.pl w temacie maila prosimy o zapis „Zapytanie o Regulamin”

Danuta Hamerska – tel. 722 211 771,
Anna Foryś – 530 112 064