Dostępne szkolenia

Poniżej znajduje się lista miast, w których aktualnie przeprowadzamy szkolenia.
Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Kliknij na nazwę miejscowości, aby pokazać szkolenia tylko z tej miejscowości.Mobbing i dyskryminacja, Szkolenia otwarte, Szkolenia miękkie, Online Zmowa milczenia – Jak ukrywamy mobbing i jakie są jego konsekwencje. Prowadzący: ANETA USZYCKA -na ŻYWO !!!SZKOLENIE ONLINE
 • 14.05.2024

  godz: 14:15 - 16:45

Cała Polska
Mobbing i dyskryminacja, Szkolenia otwarte, Mobbing, Szkolenia miękkie, Online Ukryty mobbing- jak go rozpoznać i jak mu zapobiegać Prowadzący: SYLWIA ZIĘBA na ŻYWO !!!SZKOLENIE ONLINE
 • 24.05.2024

  godz: 10:00 - 12:30

 • 10.06.2024

  godz: 10:00 - 12:30

Cała Polska
Prawo pracy dla Kadr i Płac, Mobbing i dyskryminacja, Szkolenia otwarte, Online Mobbing i dyskryminacja - wydawanie poleceń, kontrola i stawianie wymagań pracownikom to jeszcze nie mobbing ani dyskryminacja Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!SZKOLENIE ONLINE
 • 27.05.2024

  godz: 09:30 - 11:30

 • 14.06.2024

  godz: 12:30 - 14:30

Cała Polska
Prawo pracy dla Kadr i Płac, Mobbing i dyskryminacja, Szkolenia otwarte, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online Kadra zarządzająca w prawie pracy- uprawnienia, odpowiedzialność za naruszenia pracownicze oraz jak bronić się przed bezzasadnymi zarzutami ze strony pracownika Prowadzący: ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!SZKOLENIE ONLINE
 • 17.06.2024

  godz: 09:30 - 13:30

Cała Polska

 

Wewnętrzna polityka antymobbingowa – wsparcie dla firm

Art. 94 (3) § 1  Kodeksu pracy

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Wsparcie dla firm w zakresie polityki antymobbingowej obejmuje wszystkie czynności prowadzące do dostosowania działań antymobbingowych w firmie do poziomu, który jest wymagany przez polskie i unijne prawo pracy. W ostatnich latach polityka antymobbingowa znacznie się zmieniła. Nowelizacja ustawy wprowadziła szereg zmian, w tym zagwarantowanie dochodzenia odszkodowania od pracodawcy za mobbing w miejscu zatrudnienia – bez względu na to, kto był sprawcą tych działań.

W ramach wsparcia Centrum Szkoleń Specjalistycznych przygotowuje specjalne wewnętrzne akty prawne, w które muszą wyposażyć się firmy w celu spełnienia nowych wymogów. Opracowujemy Procedury Antymobbingowe dostosowane do firmy lub organizacji włącznie ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. W trakcie prac bierzemy pod uwagę indywidualne warunki i specyfikę prowadzonej działalności. Efektywna polityka antymobbingowa w zakładzie pracy możliwa jest wyłącznie po przygotowaniu powyższych aktów prawnych, które wyznaczają sposoby działania w przypadku identyfikacji wystąpienia danego zjawiska.

Realizując obowiązek pracodawcy proponujemy Państwu w  ramach przeciwdziałania Mobbingowi następujące usługi:

1. Opracowanie wewnętrznej Procedury Antymobbingowej dostosowanej do firmy/instytucji wraz z niezbędnymi załącznikami.

2. Audyt w siedzibie pracodawcy z zakresu Mobbingu:

obejmuje m.in:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie audytu
 • przeprowadzenie audytu
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego audytu

3. Udział niezależnych ekspertów w posiedzeniu Komisji Antymobbingowej (prawnik oraz psycholog)

obejmuje m.in:

 • zapewnienie udziału prawnika oraz psychologa w posiedzeniu  Komisji zgodnie z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową
 • sporządzenie protokołu

4. Szkolenie dedykowane dla Twoich pracowników z możliwością podziału na grupy

w następujących formach organizacyjnych:

 • online
 • stacjonarne
 • hybrydowe
 • integracyjne
 • wyjazdowe

 

Procedury antymobbingowe – audyt firmy

Jedną z oferowanych usług Centrum Szkoleń Specjalistycznych jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu, który pozwala określić, jak realizowana jest dotychczas polityka antymobbingowa w firmie. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja głównych czynników problemów i znalezienie sposobów ich rozwiązania tak, aby procedura antymobbingowa w firmie była zgodna z obowiązującym prawem. Przygotowujemy niezbędną dokumentację w zakresie audytu, a po jego przeprowadzeniu wyposażamy przedsiębiorstwa
w sporządzone protokoły przeprowadzenia audytu, które zawierają wskazania i wytyczne pozwalające na rozwiązanie nieodpowiednich procedur, braków wymaganych przepisów ochronnych i nie tylko.

 

Komisja antymobbingowa – niezależni eksperci

Skuteczna wewnętrzna polityka antymobbingowa może funkcjonować tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo zapewnia organizację niezależnych komisji. Sprawy dotyczące mobbingu zwykle mają charakter bardzo delikatny. W ramach realizowanych procesów wewnętrznych niezbędne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków do porozumienia. W ramach wsparcia Centrum Szkoleń Specjalistycznych przedsiębiorstwa może liczyć na udział niezależnych ekspertów w posiedzeniu Komisji antymobbingowej. Komisja antymobbingowa w zakładzie pracy zajmuje się badaniem przypadków mobbingu i musi być niezależna. Ponadto musi składać się z prawnika oraz psychologa. Posiedzenie Komisji musi kończyć odpowiednim zaprotokołowaniem posiedzenia, co również wymaga odpowiedniego – i neutralnego – zaplecza kadrowego. We wszystkich powyższych czynnościach pomoc Centrum Szkoleń Specjalistycznych może okazać się kluczowa dla dobrej organizacji i przebiegu całego postępowania.

 

Aktualizacja regulaminu pracy w zakresie polityki antymobbingowej

Nasze wsparcie dotyczy też sporządzania regulaminów pracy. To jedna z głównych kategorii naszej oferty, której szczegóły można znaleźć na osobnej podstronie. Jeżeli jednak chodzi o politykę antymobbingową, należy mieć na uwadze, że wiele przedsiębiorstw nie zaktualizowało dotąd regulaminów pracy pod tym kątem. Regulamin pracy powinien zawierać niezbędne elementy dotyczące sposobu przeprowadzania postępowań antymobbingowych, działań prewencyjnych i procesie postępowania. Chętnie pomożemy w modyfikacji dotyczącego regulaminu pracy, aby był uzupełniony o aspekty związane z mobbingiem wymagane przez prawo.

 

Szkolenie antymobbingowe

W CSS pomagamy nie tylko doraźnie, ale także uczymy, w jaki sposób przedsiębiorcy samodzielnie mogą działać, aby zapobiegać trudnym sytuacjom. Wiele postępowań jest niełatwych zarówno dla osób poszkodowanych, jak i dla pracodawcy (bardzo często pracodawca nie jest sprawcą mobbingu, a zgodnie z nowelizacją ustawy pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za mobbing popełniony przez innego pracownika). Ze względu na to, że znacznie lepiej jest zapobiegać, niż leczyć, prowadzimy szkolenie antymobbingowe przeznaczone dla firm – pracodawców, jak i pracowników. Szkolenie to pozwoli na dowiedzenie się, jak radzić sobie
w sytuacjach kryzysowych, w jaki sposób samodzielnie przygotować dokumentację firmową, aby przedsiębiorstwo posiadało ważną politykę antymobbingową. Szczegóły chętnie przedstawimy w trakcie rozmowy. Zachęcamy do kontaktu!

Temat szkolenia:  “Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – kiedy mobbing a kiedy obowiązek służbowy”

Pamiętaj!! Nie zawsze polecenie służbowe jest mobbingiem lub dyskryminacją

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, gdzie przedstawimy indywidualną ofertę

Danuta Hamerska – tel. 722 211 771

Anna Foryś  – tel. 530 112 064

Zapytanie prosimy kierować na mail lub przejść do formularza – Kontakt:
mail: biuro@szkolenia-css.pl  w temacie maila prosimy o zapis „Zapytanie o Procedury”