Mobbing i dyskryminacja, Szkolenia otwarte, Mobbing, Szkolenia miękkie, Online

Ukryty mobbing- jak go rozpoznać i jak mu zapobiegać

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Przemoc psychiczna w pracy- kiedy granice zostają przekroczone?
 2. W jaki sposób mobbing wpływa na ofiarę: na to, co ona myśli o sobie, jak się czuje, na jej zdrowie, a przede wszystkim na efekty jej pracy?
 3. Przekonania, które powodują, że godzimy się na mobbing, że go usprawiedliwiamya. Co motywuje mobbera do nękania pracowników?
  b. Mechanizmy zachowania ofiary.
  c. Dlaczego świadkowie mobbingu na ogół milczą?
 4. Sprawdzone sposoby reagowania na mobbing i przeciwdziałania mu.a. Jak konstruktywnie udzielać informacji zwrotnej pracownikom?
  b. Rola pochwał i wzajemnego doceniania się w zespole jako forma przeciwdziałania mobbingowi.
  c. Znaczenie asertywnego komunikowania się w zespole.
  d. Inne praktyczne rozwiązania

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Sylwia Zięba– Wieloletni trener szkoleń miękkich, doradca kariery i przedsiębiorczości &Trener&Coach. Ukończyła międzynarodowy program coachingowy “The Art. and Science of Coaching” realizowany przez Ercickson Collage International, a także studia z socjologii doradztwa zawodowego. Wypracowała ponad 900 godzin sesji coachingu indywidualnego, ponad 2500 godzin szkoleń grupowych i ponad 2300 godzin indywidualnego doradztwa kariery. Wieloletnia praktyka w zakresie doradztwa zawodowego. W pracy z klientami stosuje podejście skoncentrowane na rezultatach. Pracuje z różnymi grupami osób: z osobami poszukującymi pracy, z pracownikami, którzy szukają sposobu na swój dalszy rozwój, z pracownikami doświadczającymi mobbingu i dyskryminacji, z młodzieżą planującą swoją dalszą ścieżkę edukacji i kariery.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 24.05.2024
  godz: 10:00 - 12:30
 • 10.06.2024
  godz: 10:00 - 12:30
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
SYLWIA ZIĘBA na ŻYWO !!!
CENA
250 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA