Szkolenia otwarte, Zatrudnianie Cudzoziemców, Online

Praktyczny aspekt zatrudniania cudzoziemców.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM 

 

    Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski

 • Państwa dla których oświadczenie jest dedykowane (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia lub Ukraina).
 • Procedura rejestracji oświadczenia- praktyka, wzory.
 • Korzyści i ułatwienia dla pracownika i pracodawcy wynikające z posiadania oświadczenia.
 • Przesłanki do odmowy wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

 

    Procedura zezwoleń na pracę dla cudzoziemców spoza UE.

 • Typy zezwoleń na pracę.
 • Wymagane załączniki, omówienie formularza zezwolenia na pracę- praktyka, wzory.
 • Informacja starosty- kiedy jest potrzebna? Jak o nią wnioskować?- praktyka, wzory.
 • Procedura wydawania.
 • Zmiana zezwolenia oraz przedłużenie zezwolenia na pracę. Wzory formularzy.

 

 Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla obywateli spoza UE (tzw. karta pobytu z powodu wykonywania pracy)

 • Charakterystyka i specyfika zezwolenia jednolitego.
 • Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego lub odmowa udzielenia zezwolenia.
 • Sporządzanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karty pobytu)– wymagania formalne i merytoryczne, usuwanie braków formalnych wniosku, skutki   niedopełnienia  oznaczonych obowiązków przez cudzoziemca.
 • Praktyczne omówienie formularzy potrzebnych do aplikowania (dla pracownika i pracodawcy) oraz specyfiki potrzebnych załączników.
 • Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 • Praktyczny aspekt poprawnego wypełniania formularza na zmianę zezwolenia.

  Ostatnie zmiany w prawie imigracyjnym 2023.

 

 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
 • Procedura uproszczona dla obywateli Białorusi (karty pobytu, wizy Poland Business Harbour, polskie dokumenty podróży).
 • ustawa covidowa- zakończenie okresu ochrony związanej z covid.

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksandra Kędzior–  prawnik, wieloletni doradca  i praktyk  z zakresu procedur związanych z cudzoziemcami w Urzędzie Wojewódzkim. Szanowany ekspert w zakresie  legalizacji pobytu cudzoziemców i pracy na terytorium RP.  Zajmuje się również udzielaniem porad prawnych (w języku polskim i angielskim) oraz sporządzaniem pism procesowych cudzoziemcom – związanych z ich osiedlaniem się, podjęciem pracy, wynajmem nieruchomości, prowadzeniem działalności gospodarczej. Szanowany wieloletni wykładowca akademicki, który potrafi przekazać swoją wiedzę i doświadczenie w sposób bardzo przejrzysty i praktyczny.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 13.03.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 18.04.2024
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
ALEKSANDRA KĘDZIOR - NA ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA