Nowa informacja o warunkach zatrudnienia z art. 29 §3 Kodeksu pracy budzi emocje, przede wszystkim wśród pracodawców. Czy te obawy rzeczywiście są uzasadnione? 

Dotychczasowe przepisy regulujące informację o warunkach zatrudnienia 

Aktualnie obowiązujący przepis przewiduje obowiązek poinformowania pracownika między innymi o:  

  • dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,  
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 
  • wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego, 
  • obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę 
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty. 

 

Stan prawny po zmianie przepisów 

 Jeżeli dojdzie do zmiany przepisów informacje te będą musiały zostać rozszerzone o dodatkowe zapisy odnoszące się m.in. do: 

  • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, 
  • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, 
  • zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę, 
  • zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy, jeśli obowiązki zawodowe są wykonywane w kilku miejscach. 

 

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy i co to oznacza dla pracodawców 

„Kto nam takie piekiełko zapewnił”? – Pytają mnie uczestnicy szkolenia, które ma zasygnalizować najważniejsze zmiany w ustawodawstwie.

Czy nowy przepis wchodzi w życie już 1 stycznia 2023 roku? Odpowiedź na szczęście brzmi: nie. Polski ustawodawca nie dopełnił jeszcze wszystkich procedur związanych z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20 czerwca 2019 r. dotyczącej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, co oznacza, że wspomniane „piekiełko” jeszcze nam nie grozi.  

Zmiana przepisów w zakresie nowych obowiązków wynikających z rozszerzenia informacji o warunkach zatrudnienia jest planowana na drugi kwartał 2023 roku. Nowelizacja informacji z art. 29 §3 Kodeksu pracy może niektórym pracodawcom spędzać sen z powiek nie tylko z powodu dodatkowych wiadomości, które należy przekazać pracownikowi, ale także z powodu określonych konsekwencji finansowych, które mają grozić za niedopełnienie tego obowiązku. Zgodnie z proponowanymi zmianami informację o warunkach zatrudnienia należy przekazać pracownikowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia go do pracy, a brak takiego działania będzie traktowany jako nowe wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, zagrożone grzywną od tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych.  

 

Jak się przygotować na zmianę przepisów 

Aby ze spokojem podejść do nowych przepisów warto wykorzystać trochę czasu, który pozostał i odpowiednio przygotować się na te zmiany. Dobrym rozwiązaniem będzie opracowanie sobie wzorów nowych informacji przekazywanych pracownikowi, tak aby je przyswoić i zgodnie z nimi postępować. Ujęcie w opracowanym wzorze najważniejszych zmian pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów prawnych i finansowych, a także funkcjonować w obrocie ze spokojem i pewnością, że żadne „piekiełko” nam nie grozi.  

Zapraszamy również bardzo serdecznie na szkolenia prawo pracy przygotowujące do zmian w prawie pracy na rok 2023.