Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Prawo pracy w praktyce – podsumowanie zmian w I półroczu 2023

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

Prawo pracy w praktyce – podsumowanie zmian w I półroczu 2023

 

Podsumowanie zmian I półrocza – bieżące problemy, błędy w dokumentacji i nowe interpretacje urzędowe

 1. Zagadnienia ogólne
 • – Czy i w jakim zakresie stosować przepisy dyrektyw, jeśli nie zostały implementowane do polskich przepisów?
 • – Czy pracownik może się ubiegać od swojego pracodawcy o świadczenia wynikające z dyrektyw?
 • – W jakim zakresie już dziś przygotować się na nadchodzące zmiany w prawie pracy?

 

2.Praca zdalna – nowe przepisy w Kodeksie pracy 2023 

 • – Czy każdy pracodawca musi uregulować w regulaminie pracy pracę zdalną?
 • – Co zrobić z dotychczasowymi regulaminami pracy zdalnej, zarządzeniami wewnętrznymi w tym zakresie, regulaminami telepracy itp?
 • – Czy pracodawca dopuszczający pracę zdalną musi się na nią zgodzić pracownikowi?
 • – Czy pracodawca może na tych samych stanowiskach pracy wyrazić zgodę na pracę zdalna tylko części pracowników – czy to dyskryminacja?
 • – Żądanie pracy zdalnej przez pracownicę w ciąży, pracowników opiekujących się dziećmi, pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem gospodarstwa domowego – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!
 • – Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
 • – Konieczność wydania nowego regulaminu pracy zdalnej.
 • – Jakie postanowienia regulaminu będą obowiązkowe?
 • – Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy zdalnej?
 • – Kto wybierze miejsce świadczenia pracy zdalnej?
 • – Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w miejscu świadczenia pracy zdalnej.
 • – Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
 • – Czy pracownik będzie mógł świadczyć pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?
 • – Jakie będą zasady kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
 • – Czy umowa o pracę będzie musiała zawierać miejsce świadczenia pracy zdalnej?
 • – Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej – jakie zapisy zawrzeć?
 • – Instrukcja bhp przy pracy zdalnej – co ma zawierać?
 • – Okazjonalna praca zdalna do 24, czy 30 dni w roku – z tego wszyscy pracownicy będą korzystać!

 

 1. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – duże zmiany dla pracodawcy
 • – Możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców – jak to dobrze uregulować wzór regulacji dla uczestników szkolenia !!
 • – Czy tylko wyrywkowa kontrola, czy można zbadań wszystkich pracowników każdego dnia?
 • – Szczegółowe warunki dokonywania kontroli trzeźwości.
 • – Jakie zapisy zawrzeć w regulaminie pracy by kontrola trzeźwości była legalna?
 • – Kto zadecyduje, które grupy pracowników będą mogły być podane kontroli?
 • – Protokół z kontroli pracownika – jakie ma zawierać elementy? wzór dla uczestników szkolenia !!
 • – Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości?
 • – Kiedy pracodawca będzie mógł wezwać organy Policji do kontroli pracownika?
 • – Kiedy pracownik zostanie poddany przymusowemu badaniu krwi?
 • – Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny?
 • – Gdzie umieści proroków z badania pracownika i na jaki okres?
 • – Kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika – jakie zasady?

 

 1. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy – nowe wzory dokumentów pracowniczych!
 • – Konieczność stworzenia nowego wzoru umowy o pracę – wzór dla uczestników szkolenia !!
 • – Znaczne rozszerzenie informacji dla pracownika z art. 29 § 3 Kp – wzór dla uczestników szkolenia!!
 • – Nowe wykroczenie za brak informacji o warunkach zatrudnienia lub brak jej aktualizacji.
 • – Zmiana długości umowy na okres próbny – rewolucyjne rozwiązania – wzory nowych zapisów w umowie !!
 • – Możliwość wydłużenia okresu próbnego w przypadku nieobecności pracownika w pracy.
 • – Konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy a okres próbny na wniosek pracownika.
 • – Brak możliwości zakazania przez pracodawcę dodatkowej pracy u innych pracodawców.
 • – Możliwość żądania zatrudnienia po okresie próbnym i obowiązek pisemnej odpowiedzi przez pracodawcę w określonym terminie.
 • – Żądanie zmiany umowy na czas nieokreślony po 6 miesięcznej pracy na czas określony – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!
 • – Nowa informacja o możliwości awansu dla pracownika – wzór dla uczestników szkolenia!!
 • – Szkolenia pracownika na polecenie pracodawcy w czasie pracy i na koszt pracodawcy, wiele pułapek dla pracodawców. – jak sobie z tym poradzić?
 • – Konieczność uzasadnienia wypowiedzeń umów na czas określony oraz konsultacji związkowej w zakresie wypowiedzenia.
 • – Możliwość przywrócenia pracownika do pracy przez sąd w przypadku braku dostatecznej przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony.

 

 1. Work-life-balance – zmiana przepisów o rodzicielstwie.
 • – 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców bez możliwości przeniesienia.
 • – Odroczenie terminu rodzicielskiego przez pracownika – na jakich zasadach?
 • – Brak konieczności korzystania z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim.
 • – Żądanie elastycznej organizacji pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi, pracownic w ciąży itp. – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy – przykładowe uzasadnienia dla uczestników szkolenia!!
 • – Nowe stawiki zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego.
 • – Urlop opiekuńczy – 5 dni w roku – dla kogo i na jakich warunkach?
 • – Czas wolny od pracy z powodu siły wyższej – co to takiego ?
 • – Nowy wzór świadectwa pracy.
 • – Zakaz zwalniania i podejmowania działań zmierzających do zwolnienia pracowników występujących z wnioskami o urlopy.
 • – Możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę warunków zatrudnienia.
 • – Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 4 wydłużone do 8 roku życia dziecka – konieczność zebrania nowych oświadczeń rodzicielskich – wzór dla uczestników szkolenia !!
 • – Dodatkowa ochrona pracownika przed urlopem macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim.

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 28.08.2023 -
  godz: 09:00 - 13:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA