Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Nowe zasady pracy przy monitorze ekranowym – wiele obowiązków po stronie pracodawcy i liczne wątpliwości!

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

PROGRAM SZKOLENIA 

Okulary lub szkła korekcyjne

  1. Konieczność zmiany zarządzeń wewnętrznych dotyczących dofinasowania do okularów – jak sporządzić prawidłowe zarządzenie?
  2. Czy w zarządzeniu o dofinansowaniu do okularów tworzyć zapisy co w przypadku gry pracownikowi popsuł się wzrok?
  3. Jaką kwotę finansowania okularów lub szkieł kontaktowych ustalić?
  4. Szkła kontaktowe dzienne, tygodniowe, miesięczne – czy to wszystko musi finansować pracodawca?
  5. Przychodzi pracownik do pracodawcy i mówi że popsuł mu się wzrok – co z nim zrobić?

Techniczne wyposażenie stanowiska pracy

  1. Dodatkowy monitor, klawiatura i myszka przy pracy przy laptopie – kiedy to obowiązkowe?
  2. Co gdy pracownik ma na stanowisku pracy komputer stacjonarny i laptop – czy drugi monitor?
  3. Kto wybiera czy to będzie dodatkowy monitor, czy podstawka pod laptop – pracodawca czy pracownik?
  4. Kto określa czy pracownik wykonuje pracę połowę wymiaru czasu pracy przy laptopie?
  5. Podnóżek i uchwyt na dokument na żądanie pracownika?
  6. Regulowane podłokietniki w krześle do pracy przy monitorze ekranowym – czy trzeba zakupić nowe fotele?
  7. Co gdy laptop nie ma wyjścia na zewnętrzny monitor klawiaturę i mysz – czy trzeba zakupić adapter (HUB) – do podłączenia urządzeń peryferyjnych?

Zmiana w dokumentacji wewnątrzzakładowej

  1. Konieczność dokonania korekt w

– ocenie ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,

– instrukcji bhp na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,

– programach szkoleń wstępnych i okresowych na stanowiskach administracyjno-biurowych

– w regulaminach pracy

  1. Odebranie od pracowników potwierdzeń zapoznania się z ww. dokumentami.
  2. Konieczność udostępnienia pracownikom nowych przepisów bhp przy pracy z monitorem ekranowym i odebrania oświadczenia do akt osobowych w tym zakresie.

Praca zdalna – liczne zmiany

  1. Czy pracownikowi na pracy zdalnej należy zapewnić zewnętrzny monitor, klawiaturę i myszkę – gdy pracuje na laptopie – czy ma to sobie zrobić sam?
  2. Czy należy wypacać pracownikowi zdalnemu dodatkowy ekwiwalent – gdy pracodawca nie wyposażył go w monitor, klawiaturę i mysz?
  3. Konieczność zmiany kalkulacji kosztów pracy zdalnej stanowiącej odstawę wypłaty ekwiwalentów lub ryczałtów związanych z pracą zdalną.
  4. Co gdy laptop nie ma wyjścia na zewnętrzny monitor klawiaturę i mysz – czy trzeba zakupić adapter (HUB) – do podłączenia urządzeń peryferyjnych również przy pracy zdalnej?

Konieczność zmiany oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji bhp

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.LOKALIZACJA NA MAPIE:

Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 17.04.2024 -
    godz: 13:00 - 14:30
    Termin potwierdzony
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
250 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA