Szkolenia otwarte, Lista płac / Pit-y, Online

Naliczanie wynagrodzeń – lista płac - praktyczne warsztaty od A-Z

Szkolenie online

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zgodnie z Kodeksem pracy, muszą zajmować się naliczaniem wynagrodzeń i ich wypłacaniem. Czasami wykonują to osobiście, jednak w większych korporacjach odpowiedzialny za to jest zwykle dział kadr i płac.

W celu właściwego naliczenia wynagrodzeń bardzo często prowadzona jest lista płac. Jej posiadanie nie jest obowiązkowe, ale zazwyczaj i tak jest ona regularnie uzupełniana przez firmy. Dlaczego? Znacząco pomaga wyeliminować potencjalne błędy, wprowadzając porządek w dokumentacji. Przydaje się też przy obliczaniu składek ubezpieczeniowych oraz odprowadzaniu podatków. Aby naliczanie wynagrodzeń 2023 było zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami, konieczna jest odpowiednia wiedza. W jaki sposób można ją nabyć? 

Szkolenie online – naliczanie wynagrodzeń 2023 

Zasady prowadzenia listy płac 2023 oraz naliczania wynagrodzeń 2023 można w szybki i prosty sposób przyswoić, korzystając ze specjalnie opracowanego kursu realizowanego online. To najlepszy sposób na poznanie niezbędnej teorii i zastosowanie jej w praktyce. W ofercie dostępne są dwa warianty szkoleń – jednodniowe lub trzydniowe. 

Naliczanie wynagrodzeń – cena za szkolenie: 

 • cena za 1 dzień szkolenia- 380 zł netto
 • cena 3 dni szkolenia w promocyjnej kwocie- 950 zł netto

Szkolenia składa się z 3 bloków tematycznych, które obejmują całość zagadnień z zakresu listy płac. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z rozliczania wynagrodzeń.

Lista płac 2023 – szkolenie: 3 dni szkolenia (łącznie 18 godzin)  lub wybór 1 dzień tematyczny ( 6 godzin)

Kurs naliczania wynagrodzeń – dla kogo? 

Kurs lista płac i naliczanie wynagrodzeń skierowany jest przede wszystkim do osób, które na co dzień zajmują się omawianymi w trakcie szkolenie kwestiami. W szczególności zapraszamy więc: 

 • przedsiębiorców, 
 • pracowników działów kadr, 
 • pracowników działów płac, 
 • pracowników działów księgowości, 
 • pracowników biur rachunkowych. 

Program szkolenia – naliczanie wynagrodzeń 

Szkolenie obejmuje szeroki zakres tematyczny. Porusza zagadnienia związane z naliczaniem wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Przedstawia również zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego 2023. W trakcie kursu nauczyć można się też tego, jak powinien wyglądać odpowiednio wykonany wzór listy płac 2023. Szczegółowy program zajęć znaleźć można poniżej. 

CZĘŚĆ I

Zagadnienia:

Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę

 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • ograniczenie składek społecznych
 • progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku
 • technika naliczania od brutto do netto
 • dwie wypłaty w jednym miesiącu
 • wynagrodzenie pomniejszone za pracę – nieprzepracowanie całego miesiąca (zatrudnienie lub zwolnienie z pracy w trakcie miesiąca, choroba, inne nieobecności)

Naliczenia wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

 • składki od umów cywilnoprawnych
 • koszty uzyskania
 • zaliczka na podatek
 • sposób naliczania umów zlecenie
 • technika naliczania umowy o dzieło/ praw autorskich
 • wynagrodzenie członków zarządu i rad nadzorczych
 • pytania, dyskusja w trakcie rozwiązywania problematycznych zagadnień.

CZĘŚĆ II

Zagadnienia:

Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za urlop

 • składniki stałe i zmienne uwzględniane w podstawie urlopowej
 • składniki nieuwzględniane w podstawie urlopowej
 • wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy
 • współczynnik do ekwiwalentu za urlop
 • technika naliczenia wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • składniki uwzględniane przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowy
 • pytania, dyskusja w trakcie rozwiązywania problematycznych zagadnień.

CZĘŚĆ III

Zagadnienia:

Nieobecności związane z chorobą i macierzyństwem 

 • podstawa zasiłkowa
 • wynagrodzenie chorobowe
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek wypadkowy
 • zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek macierzyński
 • listy płac zasiłków związanych z chorobą i rodzicielstwem
 • pytania, dyskusja w trakcie rozwiązywania problematycznych zagadnień.

Lista płac 2023 wzór – dlaczego warto skorzystać z kursu? 

Szkolenie pozwala wykształcić praktyczne umiejętności, które są niezbędne w pracy w dziale kadr czy płac. Zajęcia prowadzi certyfikowany trener P. Iwona Hendel. W trakcie szkolenia dajemy uczestnikom przestrzeń do nauki teorii, wykonywania zadań praktycznych czy też zadawania pytań. Omawiane zagadnienia są aktualne, zgodne z najnowszymi przepisami prawnymi. Każda osoba oczekiwać może odpowiedniego zaangażowania, dlatego szkolenie jest gwarancją uzyskania kompetencji w zakresie tworzenia listy płac i naliczania wynagrodzeń. 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Iwona Hendel – certyfikowany trener. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Wykładowca z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w naliczaniu listy płac począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 11.12.2023 -
  godz: 09:00 - 15:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online 9.00-15.00
PROWADZĄCY
IWONA HENDEL-na ZYWO!!!
CENA
380 zł - 1 dzień netto
UWAGI
przy wyborze 3 dni szkolenia koszt całości 950 zł netto

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA