Prawo pracy dla Kadr i Płac, Mobbing i dyskryminacja, Szkolenia otwarte, Online

Mobbing i dyskryminacja - wydawanie poleceń, kontrola i stawianie wymagań pracownikom to jeszcze nie mobbing ani dyskryminacja

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

Dyskryminacja w miejscu pracy:

– Jakie cechy dyskryminacyjne musi wykazać pracownik? Kiedy pracownik może zarzucić pracodawcy dyskryminację?

– Czy pracodawca ma prawo nierówno traktować pracowników?

– Czy pracodawca może dać podwyżkę wynagrodzenia lub premię osobom zaszczepionym na COVID-19, a nie zaszczepionym nie?

– Czy pracodawca może wymagać wyłącznie od osób niezaszczepionych noszenia maseczek na terenie zakładu pracy?

– Czy pracodawca może udzielić urlopu, wyjścia prywatnego  jednemu pracownikowi, a drugiemu nie – czy to przejaw dyskryminacji?

– Nierówne traktowanie w zatrudnieniu a dyskryminacja – czy to to samo?

– Czy pracownicy na tych samych stanowiskach musza tyle samo zarabiać?

– Jakie są podstawy różnicowania wynagrodzenia, nagród, premii dla pracowników bez dyskryminacji?

– Kiedy pracownik może zarzucić pracodawcy nierówne traktowanie i domagać się odszkodowania w sądzie?

– Jakie stosować kryteria doboru pracowników do zwolnienia z pracy by nie narazić się na zarzut nierównego traktowania?

– Molestowanie i molestowanie seksualne – dwa różne pojęcia w prawie pracy.

Mobbing

– Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę – jak to robić?

– Gdy pracownik zgłosi mobbing już jest za późno – jakie podjąć działania wyprzedzające?

– Polecenie wykonania dodatkowych czynności, pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracownik może odmówić?

– Polecenie wykorzystania zaległego urlopu w terminie wskazanym przez pracodawcę – czy to mobbing?

– Czy pracodawca ma prawo krytykować, nadzorować, kontrolować pracę pracownika – czy to mobbing?

– Czy przełożony może dawać pracownikowi wiążące wytyczne w zakresie sposobu wykonywania przez niego pracy?

– Czy można pracownika poinformować, że jeżeli nadal będzie wykonywał pracę niezgodnie z wytycznymi to zostanie zwolniony z pracy?

– Dlaczego pracownicy nie rozumieją, że zatrudnienie na umowę o pracę to podporządkowanie pracodawcy i muszą stosować się do jego poleceń – jak to zmienić?

– Jak wykazać, że pracodawca przeciwdziałał mobbingowi – szkolenia pracowników, procedura antymobbingowa itp.?

– Jakich zachowań nie można stosować w zakładzie pracy by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu mobbingu?

– Na jakie zachowania kierowników musi reagować pracodawca i w jaki sposób?

– Konflikt pracowników częstą przyczyną mobbingu – co ma zrobić pracodawca?

– Kara porządkowa, zwolnienie dyscyplinarne dla pracownika stosującego zachowania mobbingowe – kiedy jest podstawa?

– Anonimowa ankieta mobbingowa przeprowadzana okresowo wśród pracowników – czy to dobry sposób przeciwdziałania mobbingowi?

– Jakie zapisy powinna zawierać procedura mobbingowa by była skutecznym sposobem przeciwdziałania mobbingowi?

– Kiedy pracownik może pozwać pracodawcę o mobbing i jakie są tego konsekwencje?

– Czy reagować na anonimowe zgłoszenia mobbingowe w zakładzie pracy?

– Jakie uprawnienia ma pracownik w związku z działaniami mobbingowymi swojego przełożonego?

– Obowiązek zapewnienia szkoleń z zakresu mobbingu dla wszystkich pracowników jako element przeciwdziałania mobbingowi.

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 15.12.2023 -
    godz: 10:00 - 12:30
    Termin potwierdzony
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
250 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA