Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Działalność agencji zatrudnienia w praktyce

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.Jakiego rodzaju działalność podlega wpisowi do rejestru KRAZ ? rodzaje działalności agencyjnej, charakterystyka usług agencji zatrudnienia – pośrednictwo pracy, doradztwo i poradnictwo oraz praca tymczasowa

  • procedura uzyskania wpisu do KRAZ – spełnienie wymagań, formalności, opłaty,
  • sprawdzenie przedsiębiorcy przed wydaniem certyfikatu
  • zmiany w KRAZ – kiedy i jakie zmiany w działalności należy zgłaszać do rejestru ?
  • wykreślenie z rejestru – kiedy dochodzi do wykreślenia z rejestru ? skutki wykreślenia na przyszłość

 

 1. Obowiązki jakie musi spełniać agencja zatrudnienia i skutki ich niespełniania – posiadanie lokalu, bieżące regulowanie należności publicznoprawnych, współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia, zakaz dyskryminacji i pobierania nieuprawnionych opłat (na czym „zarabia” agencja ? czy można pobierać opłaty od osób korzystających z usług agencji ?), obowiązki informacyjne wobec organu rejestrowego

 

 1. Pośrednictwo pracy – charakterystyka działalności pośrednictwa i szczególne jego rodzaje oraz wymagania stawiane podmiotom które świadczą tego rodzaju usługi:
  • pośrednictwo do pracy za granicą: zawieranie umów, prowadzenia rejestrów, informowanie osób wyjeżdżających do pracy, itp
  • pośrednictwo krajowe na rzecz cudzoziemców: zawieranie umów, prowadzenia rejestrów, informowanie osób kierowanych do pracy, itp.
  • skutki naruszenia warunków świadczenia usług wskazanych szczególnych rodzajów pośrednictwa pracy – jakie naruszenia mogą skutkować wykreśleniem z rejestru i utratą certyfikatu ?

 

 1. Praca tymczasowa – charakterystyka usługi pracy tymczasowej, czym jest praca tymczasowa, podstawowe pojęcia z obszaru pracy tymczasowej
  • uzgodnienia z pracodawcą użytkownikiem – jakich informacji potrzebuje agencja dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków wobec pracownika
  • uprawnienia i obowiązki pracodawcy użytkownika
  • zatrudnianie pracowników tymczasowych – rodzaje umów, forma zawarcia umowy, termin, legalność zatrudniania obywateli polskich i cudzoziemców
  • organizowanie pracy pracownika tymczasowego – wynagrodzenie pracownika, czas pracy, bhp, urlopy, zwolnienia od pracy (kto prowadzi jakie dokumenty ? kto odpowiada za nieprawidłowości np. w czasie pracy ? kto udziela urlopu ?); odrębności w obliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop
  • zakończenie współpracy – świadectwo pracy (treść i zasady wydawania)
  • praca tymczasowa osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – czy jest możliwa ? odrębności w odniesieniu do pracy tymczasowej pracowników tymczasowych
  • rejestry prowadzone przez agencję
  • odpowiedzialność wykroczeniowa agencji i pracodawcy użytkownika
  • outsourcing pracownicy a praca tymczasowa – czy możliwe jest „wynajmowanie pracowników” w innej formie niż praca tymczasowa ? czym jest outsourcing ? jakie elementy rozróżniają pracę tymczasową od outrsourcingu ?

 

 1. Kontrola przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz kontrole PIP

 

 1. Wykroczenia – jakie przepisy sankcyjne obowiązują agencje ? jakie są przedziały grzywien ? czy agencja może narazić się na zarzuty z kodeksu karnego ? jakie ? jakie mogą być skutki przeprowadzonych postępowań ? (kara a figurowanie w rejestrze)

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wykładowca: Urszula Langer:  Prawnik,  od kilkunastu lat  pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Praktyk w zakresie prawa pracy w szczególności w podmiotach medycznych. Audytor placówek medycznych w zakresie prawa pracy i czasu pracy. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Szanowany  wieloletni wykładowca na wyższej uczelni oraz w jednostkach szkoleniowych na terenie całej Polski


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 24.04.2023 -
  godz: 09:00 - 14:00
MIEJSCE
online 9.00-14.00
PROWADZĄCY
URSZULA LANGER -na ZYWO!!!
CENA
390 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA