Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Archiwum Zakładowe i Kancelaria, Online

Doręczenia elektroniczne po zmianach - nowy obowiązek od 10 grudnia 2023 roku

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

Definicje ustawowe:

 1. Podmiot publiczny
 2. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 3. Operator wyznaczony,
 4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 5. Publiczna usługa hybrydowa,
 6. Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia,
 7. Adres do doręczeń elektronicznych
   Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych.
 8. Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?
 9. Baza adresów elektronicznych – co to?
 10. Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy
 11. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych
 12. Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch
 13. Zarządzanie skrzynką doręczeń
 14. Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 15. Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
 16. Na jaki okres następuje wpis do bazy?

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa

 1. Jakie warunki należy spełnić?
 2. Wymogi techniczne i organizacyjne
 3. Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 4. Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety
 5. Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
 6. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego
 7. Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych
 8. Doręczenia elektroniczne a system wykonywania czynności kancelaryjnych (EZD i tradycyjny)

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Roman Stempel Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 04.12.2023 -
  godz: 09:00 - 13:00
  Termin potwierdzony
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ROMAN STEMPEL- na ŻYWO !!!
CENA
390 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA