Szkolenia otwarte, Szkolenia miękkie, Online

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

 

Zrozumienie natury stresu

– Czym jest stres i czy możemy od niego odpocząć?

– Co mówią liczby o stresie – dokąd zmierzamy?

– typowe objawy stresu – psychiczne i fizyczn

– rozpoznanie własnych reakcji w sytuacji stresu – autoanaliza

– siła przekonań  i jej wpływ na reakcje

– myślenie w kategoriach Zagrożenie/Wyzwanie

– najnowsze odkrycia psychologii zdrowia dotyczące reakcji na stres

Zarządzanie stresem- techniki redukcji napięcia

– cykl skutecznego radzenia sobie ze stresem

(samoświadomość, rozładowanie i regeneracja energii)

– głębokie oddychanie

– trening progresywny Jakobsona – napinanie i rozluźnianie mięśni

– wizualizacja

– trening autogenny Schultza – skanowanie ciała

– Mindfulness – ćwiczenie umiejętności pełnej koncentracji uwagi na bieżącej chwili

– techniki fizyczne – sposoby na szybkie obniżenie poziomu napięcia

– work-life balance – zarządzanie energią, budowanie siły i własnych zasobów

Wypalenie zawodowe – czym jest i jak je rozpoznać?

– objawy i sygnały ostrzegawcze

– do czego prowadzi wypalenie? – skutki i konsekwencje

– główne przyczyny wypalenia zawodowego u pracowników – przegląd wyników badań

– grupa ryzyka czyli kto jest podatny na wypalenie – autoanaliza

– jak reagować na wyzwania, zmiany, stres i presję czasu?

– jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy?

– brak asertywność w relacjach zawodowych, do czego nas prowadzi?

– warunki osiągnięcia satysfakcji w pracy

Budowanie psychicznej odporności

– jaki jest związek odporności ze skutecznością w działaniu? Wyniki najnowszych badań.

– po czym poznajemy osoby odporne psychicznie? – naukowy model „4C”

– osobowość silna immunologicznie według H. Drehera

– jak wzmacniać słabsze obszary mojej odporności?

–  budowa indywidualnego planu działania: co zacznę robić? Co przestanę robić? Jaki będzie pierwszy krok?

 

Szkolenie  może odbywać się w formie stacjonarnej lub online jako działanie dedykowane pod potrzeby konkretnej firmy. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów przy pomocy praktycznych zadań indywidualnych i w podgrupach, analizy przypadku, dyskusji, mini wykładu, testów oraz ćwiczeń regulujących poziom energii i relacje w grupie.


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Doświadczony Trener Biznesu, Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, terapeuta grupowy. Absolwentka UR na kierunku resocjalizacja . Ukończyła Szkołę Trenerów MATRIK , Szkołę Terapii i  Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Coachingu Obecnie kierownik  w Departamencie HR – branża energetyczna. Posiada 16 letnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących miękkich umiejętności menadżerskich, sprzedażowych, motywacji, coachingu oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego.  Posiada ponad 9000 udokumentowanych godzin na sali szkoleniowej. Współpracowała min z; MPWiK Kraków, Instytut DR Irena Eris, ITN Consulting, Orange Polska, PBS, BC Center, Europen Consulting Group, Fundacja Szkoły Polskie, FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, GOPS, Innovo Innowacje w Biznesie sp. z.o.o, Towarzystwo ALTUM, B-4, Fundacja Aktywizacja…


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 16.05.2024
    godz: 09:00 - 12:00
  • 18.06.2024
    godz: 09:00 - 12:00
MIEJSCE
online 9.00-12.00
PROWADZĄCY
TRENER SZKOLEŃ MIĘKKICH - na ŻYWO !!!
CENA
390 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA