Szkolenia otwarte, BHP i Pierwsza pomoc, Online

Wypadki przy pracy w praktyce i dokumentacji – analiza, postępowanie wypadkowe, interpretacje PIP

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Regulacje prawne z zakresu postępowania powypadkowego – ogólne zagadnienia.
 2. Wzór protokołu powypadkowego – zmiany w rozporządzeniu.
 3. Opis okoliczności wypadku – informacje zawierane w opisie, najczęstsze błędy.
 4. Przyczyny wypadków –  informacje zawierane w opisie, najczęstsze błędy.
 5. Kwalifikacja wypadku – omówienie w zakresie właściwej oceny rodzaju zdarzenia wypadkowego.
 6. Właściwe formułowanie wniosków i zaleceń środków profilaktycznych.
 7. Wpływ wniosków i zaleceń środków profilaktycznych na wewnątrzzakładowe akty prawne.
 8. Błędy formalne w zakresie zatwierdzania protokołu ustalenia przyczyn okoliczności wypadku oraz  przekazywania poszkodowanemu.
 9. Postępowanie w zakresie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do treści protokołu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

10.   Omówienie sporządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku na przykładzie realnego


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Bartłomiej Kędzior –  Praktyk, urzędnik instytucji kontrolnej, wykładowca w zakresie prawa pracy i przepisów bhp w ośrodku szkoleniowym PIP we Wrocławiu oraz na uczelni wyższej.  Przez 12 lat  prowadzi czynności służbowe w zakresie badania przyczyn i okoliczności zdarzeń wypadkowych przy pracy w zakładach i podmiotach działających na rynku pracy. Audytor w zakresie prawnej ochrony prawa pracy. Doświadczony praktyk w zakresie prowadzenia czynności kontrolne w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy (maszyny, urządzenia dozorowe, place budów, obiekty mieszkaniowe, obiekty infrastruktury drogowej (drogi, autostrady), obiekty przemysłowe (fabryki, hale magazynowe), obiekty wielkokubaturowe. Posiada doświadczenie w prowadzenie kontroli ustalających przyczyny i okoliczności wypadków w odniesieniu do obowiązujących przepisów bhp i prawa pracy w tym legalności zatrudnienia obywateli polskich i obcokrajowców.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 07.03.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 26.03.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 15.04.2024
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
BARTŁOMIEJ KĘDZIOR -na ZYWO!!!
CENA
300 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA