Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Tabele Excel dla kadrowca - przydatne wzory z omówieniem

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

Szkolenie ma na celu ułatwić codzienną pracę w kadrach.   

Przygotowane wzory tabel pozwolą na monitorowanie ważnych terminów, łatwiejsze i sprawniejsze wyliczenia różnych wartości, analizowanie informacji oraz szybsze tworzenie dokumentów pracowniczych.

Dla osób na stanowiskach kierowniczych funkcjonalność tabel kadrowych pozwoli na większy nadzór nad sprawami pracowniczymi.

Każdy uczestnik po szkoleniu będzie potrafił korzystać z tabeli Excel, stosować poszczególne funkcje i formuły oraz otrzyma wzory w formie elektronicznej do wykorzystania w codziennej pracy.

 

 1. Korespondencja seryjna – szybkie i bezbłędne przygotowywanie dokumentów
  dla dużej grupy pracowników in. aneksów do umów o pracę, skierowań
  na badania profilaktyczne –
  wzór dla uczestnika w formie elektronicznej.

 

 1. Tabela – Kontrolowanie terminów m.in.:
 • umów o pracę,
 • badań medycyny pracy,
 • szkoleń bhp,
 • zmiany ilości stażu uprawniającego do okresów wypowiedzenia czy nabycia prawa do wyższego wymiaru urlopu przydatne przy sporządzaniu informacji
  o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
 • szybkie ustalanie stażów pracy w latach, miesiącach i dniach,
 • wzór tabeli exel dla uczestnika w formie elektronicznej.

 

 1. Rozliczanie czasu pracy w EXCELU
 • rozliczanie godzin przepracowanych,
 • sumowanie nieobecności,
 • kontrolowanie limitów przysługujących zwolnień od pracy, min. zwolnień z tyt. tzw. siły wyższej, opieki nad zdrowym dzieckiem itp.
 • wzór tabeli exel dla uczestnika w formie elektronicznej.

 

 1. Tabela – Szybkie i sprawne przygotowywanie prostych i skomplikowanych kalkulacji i obliczeń np.
 • staż pracy pracownika w latach, miesiącach i dniach,
 • ustalanie okresu trwania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich za pomocą formuł,
 • wzór tabeli exel dla uczestnika w formie elektronicznej.

 

 1. Kontrola ZFŚS w Exelu – szybki podział odpisu na różne rodzaje świadczeń socjalnych
  i kontrolowanie wykorzystania środków finansowych Funduszu – wzór tabeli exel
  dla uczestnika w formie elektronicznej.

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Ewelina Koszela – praktyk z ponad 20 letnim stażem w dziale Kadr/Płac. Posiada wiedzę praktyczną z zakresu prawa pracy, naliczania płac i bhp, którą potrafi przełożyć na stronę elektroniczną ułatwiając pracę w dziale Kadr.  Pracuje na wielu opracowanych przez siebie arkuszach, programach, które znacznie usprawniają pracę w dziale Kadr/Płac. Połączenie wiedzy i praktyki z zakresu prawa pracy z biegłą znajomością i umiejętnością wykorzystania pakietu office w dziale Kadr pozwala jej na bieżący nadzór i kontrolę spraw pracowniczych. Wykłady z zakresu informatycznych pojęć prowadzi w sposób prosty i zrozumiały dla praktyków prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 14.06.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 28.06.2024
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
EWELINA KOSZELA- NA ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA