Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Sygnaliści, Online

SYGNALIŚCI w 2024 r. od A do Z – wzory dokumentacji i procedury

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Sygnaliści – kto i kiedy musi wdrożyć procedury?

 

– Którzy pracodawcy musza wprowadzić ochronę sygnalistów w zakładzie?

– Kiedy obowiązkowa ochrona sygnalistów nawet jak pracodawca nie zatrudnia 50 osób?

– Czy znaczenie ma liczba etatów, czy liczba osób zatrudnionych w zakładzie?

– Czy do liczby zatrudnionych wlicza się zleceniobiorców itp.?

– Czy w dniu zatrudnienia 50 osoby musi być już wdrożona procedura, czy jest na to jakiś termin?

– W jakim terminie, w zależności od liczby pracowników należy wprowadzić wewnętrzną procedurę ochrony sygnalistów?

– Czy termin ustawowy różni się od terminu dyrektywy i jakie ma to konsekwencje dla pracodawców?

– Co grozi za niewdrożenie ochrony sygnalistów w terminie?

– Czy pracodawca może samodzielnie wdrożyć ochronę bez udziału firm zewnętrznych?

 

 1. Wewnętrzny kanał zgłoszeń – jak go założyć i kto ma go obsługiwać?

 

– Czy musisz podpisać umowę z firmą zapewniającą bezpieczny kanał zgłaszania nieprawidłowości?

– Co może stanowić wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń?

– Adres mailowy, skrzynka na listy, odrębny nr telefonu, zewnętrzny portal – jaki kanał zgłoszeń wybrać?

– Kto decyduje o rodzaju kanału dokonywania zgłoszeń zastosowanego w zakładzie, czy pracodawca może go wybrać samodzielnie?

– Jak najprościej wdrożyć wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń bez konieczności angażowania dużych nakładów finansowych?

– Kiedy dodatkowy adres mailowy będzie mógł spełniać rolę wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości?

– Kto może być osoba obsługującą wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości: kadrowiec, IOD, pracownik służby BHP, zleceniobiorca na podstawie odrębnej umowy?

– Jakie wymagania musi spełniać osoba przyjmująca zgłoszenia?

– Czy osoba przyjmująca zgłoszenia powinna odbyć szkolenie w zakresie obsługi zgłoszeń wewnętrznych?

– Czy osoba przyjmująca zgłoszenia musi brać następie udział w jego rozpatrywaniu?

– Czy pracodawca będzie mógł samodzielnie – bez firm zewnętrznych – zapewnić wykonanie obowiązku ochrony sygnalistów?

 

 1. Co można zgłaszać i skąd pracownicy mają o tym wiedzieć?

 

– Kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego?

– Co może stanowić przedmiot zgłoszenia?

– Rodzaje spraw objęte pojęciem whistleblowing’u.

– Czy pracodawca powinien zapewnić szkolenie pracownikom w zakresie procedur i tematyki podlegającej zgłoszeniu?

– Kiedy zgłoszenie będzie podlegało rozpatrzeniu, a kiedy zostanie pozostawione bez rozpoznania?

– Czy można zgłaszać nieprawidłowości anonimowo?

– Jaka jest procedura informowania o przyjęciu zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenie?

– Jak długo przechowywać dane osobowe zgłaszającego?

 

 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – najważniejszy dokument procedury!

 

– Który pracodawca będzie musiał utworzyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych?

– Czy w zakresie sygnalistów należy dokonywać jakiś zmian w regulaminie pracy?

– Z kim należy skonsultować zapisy procedury i w jakim terminie?

– Co, gdy zz nie zgodzą się na zaproponowaną treść procedury zgłoszeń wewnętrznych?

– W jakim terminie wchodzi w życie procedura zgłoszeń wewnętrznych?

– Czy oświadczenie o zapoznaniu z procedurą przechowywać w aktach osobowych pracowników?

– Jakie zapisy procedury są obligatoryjne, a jakie fakultatywne?

– Czy warto rozszerzać katalog spraw, które mogą być przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego o tematykę naruszeń regulaminów wewnętrznych, czasu pracy, mobbingu itp.?

– Czy warto umożliwić dokonywanie zgłoszeń anonimowych?

– Jaki okres rozpatrzenia zgłoszenia wskazać w procedurze?

– Jakie zapisy procedury rozpatrywania zgłoszeń są najważniejsze i powinny się znaleźć w procedurze – wzór procedury zgłoszeń wewnętrznych dla uczestników szkolenia!!!

– Jakie sankcje grożą pracodawcza nieutworzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych?

 

 1. Zagadnienia szczegółowe

 

– Jak prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych – kto za niego odpowiada – wzór rejestru dla uczestników szkolenia!!!

– Jak długo przechowywać dane w rejestrze zgłoszeń?

– Kto powinien otrzymać dodatkowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z organizacja procedury zgłoszeń wewnętrznych?

– Czy jest wymagana dodatkowa klauzula informacyjna RODO w związku z zapewnieniem wewnętrznego kanału zgłoszeń?

– Kiedy i na jakich zasadach pracownik może dokonać ujawnienia publicznego?

– Jakiej ochronie podlega sygnalista – czy to rzeczywista ochrona, czy iluzja?

– Sankcje karne za naruszenie ustawy o sygnalistach?

– Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 13.06.2024
  godz: 09:00 - 12:00
 • 03.07.2024
  godz: 09:00 - 12:00
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
410 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA