Szkolenia otwarte, Jednostki medyczne, Online

Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Pojęcie i rodzaje błędu medycznego oraz zdarzenia medycznego
 2. Podmioty odpowiedzialne za szkody medyczne
 3. Przesłanki, podstawy i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
 4. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa za szkody medyczne
 5. Odpowiedzialność za tzw. zdarzenie niepożądane a odpowiedzialność za zdarzenie medyczne;
 6. Kompensacja szkód wynikających ze zdarzeń medycznych
 7. Ubezpieczenie OC oraz inne formy zabezpieczenia podmiotów leczniczych.
 8. Odpowiedzialność karna i jej przesłanki

Przesłanki odpowiedzialności karnej; Osoba wykonująca zawód medyczny jako gwarant

 1. Odpowiedzialność publicznoprawna w zakresie prawa administracyjnego, rodzaje sankcji administracyjnoprawnych.

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Paweł Bała – adwokat, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jednostek sektora publicznego oraz przedsiębiorców. Pełnomocnik Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego podczas procesu łączenia jednostek, który został oceniony jako modelowy w skali całego kraju. Autor szeregu analiz i ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa i systemów zarządzenia dla jednostek leczniczych i innych jednostek publicznych. Doktor nauk prawnych i wykładowca. Członek Rady Naukowej i Komisji ds. utworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Ekspert z zakresu prawa publicznego przy Instytucie Spraw Konstytucyjnych w Warszawie.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 17.06.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 10.07.2024
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
PAWEŁ BAŁA - NA ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA