Szkolenia otwarte, BHP i Pierwsza pomoc, Online

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w praktycznym aspekcie

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

1.Praktyczne stosowanie przepisów bhp (ustawy, rozporządzenia) z uwzględnieniem zagrożeń mogących występować na stanowisku, którego dotyczy szkolenie,

2.Właściwe i analityczne stosowanie norm prawnych w obszarze zagadnień szkolenia w odniesieniu do zdarzeń wypadkowych i możliwych do wystąpienia zagrożeń w samodzielnym procesie pracy,

3.Praktyczne zastosowanie zapisów aktów prawa wewnątrzzakładowego (instrukcje bhp, instrukcje producenta itp.)  w rzeczywistych przykładach omawianych w trakcie szkolenia – instruktażu stanowiskowego dla danego stanowiska,

4.Realne przełożenie zapisów oceny ryzyka zawodowego na aspekty i zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia pracownika ze szczególnym naciskiem na zagrożenia w procesie pracy i ograniczanie owych zagrożeń.

5.Właściwe kreowanie kultury pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy mających wpływ na samodzielną pracę pracownika,

6.Omówienie realnych przykładów zdarzeń wypadkowych, których inicjacja wystąpiłą w

wyniku  potencjalnych błędów prowadzenia szkoleń  instruktażu stanowiskowego.

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Bartłomiej Kędzior –  Praktyk, urzędnik instytucji kontrolnej, wykładowca w zakresie prawa pracy i przepisów bhp w ośrodku szkoleniowym PIP we Wrocławiu oraz na uczelni wyższej.  Przez 12 lat  prowadzi czynności służbowe w zakresie badania przyczyn i okoliczności zdarzeń wypadkowych przy pracy w zakładach i podmiotach działających na rynku pracy. Audytor w zakresie prawnej ochrony prawa pracy. Doświadczony praktyk w zakresie prowadzenia czynności kontrolne w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy (maszyny, urządzenia dozorowe, place budów, obiekty mieszkaniowe, obiekty infrastruktury drogowej (drogi, autostrady), obiekty przemysłowe (fabryki, hale magazynowe), obiekty wielkokubaturowe. Posiada doświadczenie w prowadzenie kontroli ustalających przyczyny i okoliczności wypadków w odniesieniu do obowiązujących przepisów bhp i prawa pracy w tym legalności zatrudnienia obywateli polskich i obcokrajowców.


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 12.06.2024
    godz: 09:00 - 13:00
  • 04.07.2024
    godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
BARTŁOMIEJ KĘDZIOR -na ZYWO!!!
CENA
300 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA