Szkolenia otwarte, Szkolenia miękkie, Online

Jak zarządzać czasem? - metody, techniki i sposoby w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, sprawowanej funkcji oraz cech indywidualnych.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie.

– automotywacja a zarządzenia czasem,

– techniki automotywacji,

– metody automotywacji,

– metoda Kaizena,

Bariery efektywnego wykorzystania czasu.

– omówienie przyczyn prokrastynacji,

– sposoby na radzenie sobie z prokrastynacją,

– wdrażanie metod radzenie sobie z prokrastynacją w tym omówienie technik, m.in. pomodoro i innych w zależności od typów osobowości i rodzaju czynności do wykonania,

Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia.

– nauka wyznaczania sobie celów krótko i długo falowych,

– przykłady wyznaczania i realizacji ustalonych celów,

– techniki motywacji i walki z przeciwnościami oraz wyznaniami w trakcie realizacji ustalonych celów,

Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie.

– nauka planowania według typów osobowości,

– nauka efektywnego planowania – na przykładach,

– radzenie sobie ze stresem oraz nauka ustalania priorytetów,

– nauka planowania i ustalania zadań w określonych porach dnia,

– nauka planowania w grupie, jako członek grupy i osoba zarządzająca,

– delegowanie pracy,

Techniki i metody zarządzania czasem.

– poznanie różnych technik i metod zarządzania czasem,

– zarządzanie czasem w zgodzie z osobowością i potrzebami oraz oczekiwaniami,

– usprawnienie zarządzania czasem – dyskusja i omówienie problemów,

Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji.

– poznanie i nauka asertywności,

– jak nauczyć się mówić TAK, a kiedy mówić NIE,

– techniki i metody radzenie sobie ze stresem,

Podsumowanie, omówienie problemów i sposoby ich rozwiązania oraz dyskusja.

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Iwona Wachel- Praktyk, procesualista, adwokat, trener szkoleń. Specjalizacja w sprawach
odszkodowawczych, naruszenia dóbr pracowniczych, dóbr osobistych, praw pracodawcy i przedsiębiorstwa. Reprezentacja przed Sadami powszechnymi,  zarówno poszkodowanych, w tym pracowników jak i ich rodziny oraz pracodawców. Trener również szkoleń miękkich z zakresu mediacji, retoryki i mobbingu.


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 18.03.2024
    godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
IWONA WACHEL -na ZYWO!!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA