Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Podstawy prawne dotyczące faktur
 • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
 • faktury na żądanie – na podstawie paragonu fiskalnego z nr NIP
 • sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
 1. Rodzaje faktur oraz zasady ich wystawiania:
 • faktury – procedura marży, upusty
 • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
 • faktury handlowe,
 • duplikaty faktur
 • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury „pro-forma”,
 • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
 • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
 • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym
 1. Jak korygować błędy w fakturach:
 • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
 • noty korygujące
 • anulowanie faktury
 1. Biała lista
 • Podmiot czynny.
 • Podmiot zwolniony.
 1. Wystawianie oraz posługiwanie się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący
 • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
 • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
 1. Fałszowanie dokumentów księgowych
 • Techniki fałszerstw
 • Rodzaje fałszerstw dokumentów (podrabianie, przerabianie)
 • Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia lub ujawnienia fałszerstwa
 • Fałszerstwo dokumentu w świetle prawa
 • Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów