HARMONOGRAM SZKOLENIA WYJAZDOWEGO W PIENINACH

I Dzień :

przyjazd i zakwaterowanie

19.00 – Kolacja

II Dzień :

9.00 – 10.30 – I część szkolenia
10.30-11.00 – Przerwa kawowa
11.00- 13.00 – II część szkolenia
13.00 -13.30 – Obiad
13.30- 15.00 – III część szkolenia

Czas wolny

19.00 – Kolacja

III Dzień:

 8.00 – 9.00 Śniadanie
9.30 – 11.00 – I część szkolenia
11.00 – 10.15 –  Przerwa kawowa
11.15 – 13.00 – II część szkolenia

13.00 – 13.30 –  Przerwa na lunch i zakończenie