Spis treści

7 kwietnia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Wśród wielu wątpliwości dotyczących sposobu organizacji pracy poza siedzibą pracodawcy, pojawiają się także pytania o koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, czy dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Czy pokrywa je w całości pracodawca? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Zwrot kosztów za prąd przy pracy zdalnej

Nowe zasady pracy zdalnej uregulowane w Kodeksie pracy nakładają na pracodawcę obowiązek:

  • Dostarczenia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • Pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją oraz konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, w tym kosztów energii elektrycznej, dostępu do łączy telekomunikacyjnych, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej,
  • Zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Z uwagi na rosnące ceny usług i energii wielu właścicieli firm zastanawia się, czy przy pracy zdalnej pracodawca zawsze będzie musiał pokrywać pracownikowi koszty energii elektrycznej oraz Internetu? Otóż nie. Pracodawca nie będzie musiał pokrywać pracownikowi kosztów energii elektrycznej oraz kosztów łączy telekomunikacyjnych przy okazjonalnej pracy zdalnej. Warto zapamiętać, że tylko i wyłącznie przy okazjonalnej pracy zdalnej tego obowiązku po stronie pracodawcy nie będzie. Przy każdej innej formie pracy zdalnej taki obowiązek po stronie pracodawcy zaistnieje.

Okazjonalna praca zdalna

Okazjonalna praca zdalna polega na sporadycznym świadczeniu pracy zdalnej, do maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym. Taka forma świadczenia pracy jest uzasadniona na przykład koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny. Pracownik może złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a miejsce jej wykonywania powinno być każdorazowo uzgodnione z pracodawcą.

Wielu pracodawców, głównie tych z sektora jednostek publicznych będzie decydowało się wyłącznie na taki rodzaj świadczenia pracy poza dotychczasową siedzibą pracodawcy. Jednostki publiczne z uwagi na przepisy dotyczące budżetu mają ograniczone środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej, czy Internetu podczas świadczenia pracy zdalnej. Brak środków przeznaczonych na pokrycie dodatkowych kosztów skłania do wyboru tylko jednej z czterech form pracy zdalnej przewidzianych w Kodeksie pracy – okazjonalnej pracy zdalnej.

To jak na razie jedyna dopuszczalna przez przepisy sytuacja, kiedy naszego pracodawcę nie będzie interesował sprzęt, dostęp do łączy telekomunikacyjnych, czy koszty energii związane z pracą zdalną, jeśli takie rozliczenie nie zostało wcześniej uzgodnione z pracownikiem. Z uwagi na incydentalny charakter okazjonalnej pracy zdalnej koszty te będą leżały wyłącznie po stronie pracownika.