Miejsce wykonywania pracy powinno być każdorazowo określone w umowie o pracę. Warto zauważyć, że w praktyce nie zawsze będzie się ono pokrywało z konkretną siedzibą danej firmy. Rodzaj świadczonej pracy oraz specyfika branży może rodzić wątpliwości, co do miejsca wykonywania pracy w umowie. Z całą pewnością nie należy bagatelizować tej kwestii, ponieważ niejasne zapisy w umowie o pracę mogą przysporzyć zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy sporo problemów.

Jak prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy

Miejsce wykonywania pracy powinno być powiązane z rodzajem świadczonej pracy. Miejsce rzeczywistego wykonywania pracy przez pracownika a obszar działalności naszej firmy, spółki, spółdzielni czy może jednostki publicznej – to zagadnienia, które wymagają dokładnego ustalenia na etapie konstruowania umowy o pracę. W tym kontekście warto doprecyzować miejsce wykonywania pracy z uwagi na przepisy dotyczące podróży służbowej. Przyjmuje się, że miejsce świadczenia pracy może zostać określone na trzy sposoby:

  • Punktowo, poprzez wskazanie konkretnego adresu,
  • Jako pewien obszar geograficzny obejmujący teren województwa lub kilku województw,
  • W sposób ruchomy.

Miejsce wykonywania pracy w praktyce

Charakterystyka stanowiska pracy to nie jedyna okoliczność, która może budzić wątpliwości, co do sposobu wskazania miejsca wykonywania pracy. Pytania mogą się także pojawić w sytuacji, gdy dana jednostka publiczna obejmuje swoim zakresem działania obszar województwa lub obszar powiatu, czy gminy. Czy w takim wypadku możemy w umowie o pracę naszego pracownika wpisać siedzibę czy lepiej wpisać konkretny obszar?

Oczywiście, że możemy tak i tak, ale należy pamiętać, że jeżeli pracownik ma wpisane, jako miejsce wykonywania pracy siedzibę, to jadąc do innej miejscowości, czyli poza miejscowość, w której znajduje się ta siedziba, jest w delegacji służbowej i nie ma tu znaczenia, że wewnętrzny akt prawny danej jednostki lub ustawa wskazuje, jako obszar działania województwo. W pierwszej kolejności liczy się to, co nasz pracownik ma zapisane w umowie o pracę, jako miejsce wykonywania pracy. Tym samym, jeśli naszemu pracownikowi, jako miejsce wykonywania pracy wpiszemy obszar, rozumiany, jako na przykład teren powiatu czy województwa, to nasz pracownik będzie wykonywał pracę na tym obszarze bez zastosowania przepisów o delegacji służbowej, czy o poleceniu wyjazdu służbowego, ponieważ będzie wykonywał pracę w swoim miejscu wykonywania pracy.

Właściwe doprecyzowanie tych zapisów w umowie o prace pozwala założyć, że sprawa wydaje się dosyć prosta. Miejsce wykonywania pracy to albo konkretny adres i wówczas wyjeżdżając poza to miejsce do innej miejscowości pracownika należy traktować jakby przebywał w delegacji służbowej, albo w przypadku wskazania miejsca wykonywania pracy, jako obszaru obejmującego teren województwa, czy powiatu, to przemieszczając się po tym obszarze, nie należy stosować przepisów dotyczących delegacji służbowej.