Szkolenia otwarte, Ubezpieczenia społeczne, Online

Nadchodzące zmiany w zasiłkach ZUS w 2023 r. – szkolenie dla praktyków

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

 • Prawo do zasiłku
 • obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia chorobowego
 • dobrowolny tytuł do ubezpieczenia chorobowego
 • Okres zasiłkowy
 • jak rozumieć przerwę 60 dni pomiędzy chorobami?
 • czy kod literowy decyduje o rozpoczęciu kolejnego okresu zasiłkowego?
 • Odzyskanie zdolności do pracy, a zasady naliczenia świadczeń w 2022 r.
 • najczęściej popełniane błędy
 • Zasiłek chorobowy – pułapki przy ustalaniu uprawnień
 • kiedy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy zasiłek?
 • wysokość zasiłku- jak stosować zmienione przepisy w zakresie wysokości świadczeń
  Zasiłek opiekuńczy
 • w jakich przypadkach udzielić uprawnień
 • czym pamiętać przy ustalaniu prawa do zasiłku
 • Zasiłek macierzyński – kiedy dzielenie się urlopami przez rodziców może doprowadzić do nadpłaty zasiłku
 • podstawa wymiaru zasiłku – w jakich przypadkach ustalać podstawę do kolejnego zasiłku od nowa, a kiedy podstawa pozostaje bez zmian
 • uzupełnianie urlopu
 • Składniki periodyczne, zmiana regulaminu, umowy cywilnoprawne, zmiana wymiaru czasu pracy – jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku?
 • Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mające wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 • Przykłady

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wykładowca: :  Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu ubezpieczeń społecznych. Doświadczony audytor z tematów prawidłowego ustalania podstaw wymiaru świadczeń chorobowych. Wieloletni wykładowca z zakresu ubezpieczeń społecznych na kursach i szkoleniach organizowanych przez uznane firmy szkoleniowe w Polsce.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 05.07.2023 -
  godz: 12:30 - 15:30
MIEJSCE
online 12.30-15.30
PROWADZĄCY
PRAKTYK Z ZAKRESU ZUS-na ŻYWO !!!
CENA
199 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA