Szkolenia otwarte, Szkolenia miękkie, Online

Zarządzanie talentami- w jaki sposób rozpoznawać i rozwijać u pracowników ich naturalne predyspozycje?

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

 1. Czym jest talent?

 

2. Co to są predyspozycje zawodowe?

 

3. Dlaczego tak trudno nam zauważać mocne strony u siebie i u innych?

 

4. Wybrane narzędzia diagnostyczne badające potencjał pracowników (np. ćwiczenie „Odkryj swoje talenty”).

 

5. Jakie talenty, mocne strony zauważam u pracowników w moim miejscu pracy?

 

6. Warunki, które sprzyjają w firmie/organizacji rozwijaniu talentów.


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Sylwia Zięba-Wieloletni trener szkoleń miękkich, doradca kariery i przedsiębiorczości &Trener&Coach. Ukończyła międzynarodowy program coachingowy “The Art. and Science of Coaching” realizowany przez Ercickson Collage International, a także studia z socjologii doradztwa zawodowego. Wypracowała ponad 900 godzin sesji coachingu indywidualnego, ponad 2500 godzin szkoleń grupowych i ponad 2300 godzin indywidualnego doradztwa kariery. Wieloletnia praktyka w zakresie doradztwa zawodowego. W pracy z klientami stosuje podejście skoncentrowane na rezultatach. Pracuje z różnymi grupami osób: z osobami poszukującymi pracy, z pracownikami, którzy szukają sposobu na swój dalszy rozwój, z pracownikami doświadczającymi mobbingu i dyskryminacji, z młodzieżą planującą swoją dalszą ścieżkę edukacji i kariery.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 21.06.2024
  godz: 09:00 - 12:00
 • 12.07.2024
  godz: 09:00 - 12:00
 • 08.08.2024
  godz: 09:00 - 12:00
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
SYLWIA ZIĘBA na ŻYWO !!!
CENA
390 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA