Odpoczynek po podróży służbowej – Aleksander Kuźniar wyjaśnia…..