Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Szkolenie skierowane jest do: pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD.

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Własne normatywy kancelaryjno-archiwalne

    2.Obieg dokumentacji w systemie EZD

 • Dokumentacja elektroniczna i papierowa w systemie EZD
 • System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
 • EZD jako podstawowy lub wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Rodzaje przesyłek wpływających w systemie EZD i sposoby ich procedowania
 • Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje

 

 1. Czynności kancelaryjne w systemie EZD

Zadania punktów kancelaryjnych.

 • rejestracja wpływów
 • odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
 • wprowadzanie metadanych
 • realizacja dekretacji
 • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych
 • obsługa korespondencji wychodzącej

Zadania komórek merytorycznych

 • pojęcie teczki rzeczowej w systemie EZD i stosowanie JRWA
 • zakładanie spraw
 • prowadzenie akt spraw i zbiorów dokumentacji aktowej

Tworzenie dokumentacji wewnętrznej i korespondencji wychodzącej

Akceptacja wielostopniowa i podpisywanie dokumentów w systemie EZD

 1. Archiwum Zakładowe w systemie EZD.
 • Przejmowanie dokumentacji elektronicznej w systemie EZD
 • Przejmowanie zawartości składów
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.