Miejsce zamieszkania w umowie o pracę -Aleksander Kuźniar wyjaśnia …