Co z informacją z art. 29§3? Odpowiada Aleksander Kuźniar