Co z informacją z art. 29§3? Odpowiada Aleksander Kuźniar

Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać nową informację z art. 29§3? Odpowiada Aleksander Kuźniar

 

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w prawie pracy. Najprawdopodobniej będziemy mieli 1 stycznia 2023 roku te najbardziej przerażające zmiany, które spędzają sen z powiek wielu kadrowcom. Co najbardziej? Oczywiście mowa tu o nowej informacji z art. 29 §3.

Czego dotyczy nowa informacja z art. 29 §3.

Mam wiele pytań w tym zakresie – czy już to przygotowywać, czy wszyscy pracownicy będą musieli otrzymać tę informację, czy to tylko dla nowych pracowników, czy starym pracownikom to dawać? To są źle zadane pytania.

Nowa informacja będzie:

  • do każdej nowej umowy o pracę. A zatem nie ma znaczenia, czy nasz pracownik był już u nas zatrudniony, czy nie był u nas zatrudniony.
  • Jeżeli nasz pracownik dostanie nową umowę, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku, to wraz z tą umową, a właściwie w terminie 7 dni od dopuszczenia naszego pracownika do pracy, będzie musiał otrzymać nową, bardzo rozbudowaną informację z art. 29 §3.
  • W przypadku, gdyby nasz pracownik, na dzień wejścia w życie tych przepisów, przebywał już na umowie na czas nieokreślony, wtedy nie będziemy musieli uzupełniać pracownikowi tej informacji. Będzie jeden wyjątek – na wniosek naszego pracownika takie obowiązkowe uzupełnienie będzie musiało nastąpić w terminie trzech miesięcy.

Ale problem jest większy. Dlaczego? Ponieważ nowa informacja wiąże się również z tym, że nasz pracownik, któremu jakikolwiek element z tej informacji ulegnie zmianie, jakiśkolwiek warunek zatrudnienia, a zatem może wymiar czasu pracy, może norma czasu pracy, na przykład pracownik stanie się osobą niepełnosprawną, może nasza pracownica zajdzie w ciążę – a zatem już te nowe warunki będą ją obowiązywały. Wtedy będziemy musieli naszemu pracownikowi dać tzw. informację uzupełniającą – informację dotyczącą zmiany jego warunków zatrudnienia. I o ile na dzień dzisiejszy, tę informację uzupełniającą dajemy pracownikowi w terminie 30 dni od tej zmiany, czyli mamy dosyć sporo tego czasu, żeby pracownikowi taką informację dać. O tyle po zmianie przepisów, my informację zmieniającą będziemy musieli pracownikowi przekazać najpóźniej w dniu tej zmiany.

Informacja zmieniająca, co oznacza?

W praktyce to oznacza, że nasz pracownik, który dziś przyniesie nam orzeczenie o niepełnosprawności, którego do tej pory nie miał, już dziś będzie musiał dostać nową informację zmieniającą, bo zmienią mu się normy czasu pracy, zmieni mu się urlop, bo nabędzie prawo do dodatkowego urlopu; również przerwy w pracy mu się zmienią, bo nabędzie nasz pracownik prawo do dodatkowej przerwy piętnastominutowej na gimnastykę, z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. A zatem co z tego, że nie będę musiał dla aktualnie zatrudnionych pracowników dawać tej nowej, bardzo rozbudowanej informacji? Jak ten obowiązek dopadnie mnie w każdym przypadku, gdy mojemu pracownikowi jakikolwiek warunek zatrudnienia się zmieni, który my w tej nowej informacji musimy pracownikowi wskazać.

Brak informacji a wykroczenie w prawie pracowniczym

Zatem niektórzy kadrowcy podejmują tutaj decyzję, że jak zmienią się przepisy, to mimo, że nie ma takiego obowiązku, dadzą wszystkim pracownikom tą nową, szeroką informację – żeby nikt im nie zarzucił, że tej informacji pracownik nie ma w sposób prawidłowy przekazany. Problem jest jeszcze jeden – brak informacji o warunkach zatrudnienia, nieterminowa informacja o warunkach zatrudnienia, jak również brak tej informacji uzupełniającej, czy nieterminowa informacja uzupełniająca w przypadku zmiany warunków zatrudnienia naszego pracownika, będzie nowym wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym zagrożonym grzywną od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

A zatem zauważcie Państwo, dzisiaj powiem szczerze, kadrowcy trochę lekceważąco podchodzą sobie do tej informacji z tego względu, że brak tej informacji, zła ta informacja, nieterminowa informacja, nie generuje wykroczenia po stronie naszego pracodawcy. Po zmianie przepisów będzie to wykroczenie.

Szczegóły w zakresie nowej informacji, praktyczne porady, zapraszam Państwa serdecznie na szkolenia w tym zakresie.