Szkolenia a czas pracy – Aleksander Kuźniar wyjaśnia…..