Dariusz Natkaniec- Całość merytoryczna pokryła nasze potrzeby, trener przekazuje informacje w sposób dynamiczny i zrozumiały, wyczerpująco i praktycznie odpowiada na zadane pytania.