Panie Aleksandrze po szkoleniu 14.07.2022 rozłożył nas Pan na łopatki!!!