Wczorajsze szkolenie 26.04.23  było bardzo profesjonalne. Prowadzący rzetelnie i wnikliwie omawiał wprowadzone zmiany, cierpliwie  i wnikliwie tłumaczył wprowadzone zmiany i odpowiadał na wszystkie zadane pytania.

Bardzo dziękuje za szkolenie i wyrazy uznania dla prowadzącego p. Aleksandra