Szkolenia otwarte, Ubezpieczenia społeczne

Zasiłki ZUS od A-Z pułapki w dokumentacji pracowniczej-praktyczne warsztaty.

 1. Prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego – najczęściej popełniane błędy
 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego,
 • rezygnacja z urlopu, urlop rodzicielski po przerwie,
 • wyrównanie zasiłku za okresy wsteczne,
 • zasiłek opiekuńczy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)
 1. Ustalenie okresu zasiłkowego, okres zasiłkowy po krótkiej przerwie – jak uniknąć błędu?
 2. Przerwa w zatrudnieniu, a prawo do zasiłku
 3. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – najczęściej popełniane błędy.
 4. Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku:
 • dodatki zadaniowe, funkcyjne, motywacyjne, za zastępstwo
 • premie miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne,
 • nagrody uznaniowe, 13stki
 1. Zasady przyjmowania do podstawy i stosowania uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku
 2. Przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku – zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana regulaminu wynagrodzeń, zmiana stanowiska pracy, zmiana wynagrodzenia, ustanie prawa do składnika wynagrodzenia
 3. Umowy cywilnoprawne w podstawie wymiaru zasiłku
 4. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku, kiedy zwaloryzować podstawę i do kiedy świadczenia wypłacać ze zwaloryzowanej podstawy
 • Podstawa wymiaru zasiłku po przerwie wykonywaniu pracy, zasady uwzględniania składników kwartalnych, rocznych po powrocie z długotrwałej nieobecności
 • Prawo do zasiłku zleceniobiorcy w krótszych i dłuższych okresach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
 • Podstawa zasiłku zleceniobiorców nie zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego
 • Ponowne ustalenie podstawy, kiedy przeliczać podstawę zasiłku od nowa, gdy nie ma przerwy w orzeczonej niezdolności do pracy
 • Dokumentacja zasiłkowa po ustaniu zatrudnienia, co wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń, kiedy ekwiwalent za niewykorzystany urlop będzie stanowił podstawę wymiaru zasiłku?
 • Jak skorygować świadczenia w dokumentacji ZUS


CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący zasiłki ZUS: Wieloletni wykładowca z zakresu ubezpieczeń społecznych, ekspert i wieloletni praktyk  z zakresu zasiłków ZUS, doświadczony audytor  i szanowany wykładowca


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
12.05.2020
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Olsztyn
WMARR
Ul.Kołobrzeska 1
CENA
Promocja
350 zł netto