Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, BHP i Pierwsza pomoc, Inne

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna dla Szkół i Przedszkoli- praktyczne metody udzielania pierwszej pomocy

 

TEORIA:

 

 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele, opiekunowie – sytuacje szczególne

 

 • nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych i dzieci

 

 • zadławienie u osób dorosłych i dzieci

 

 • fizjologia i patofizjologia wysiłku u dzieci i młodzieży. Zagrożenia

 

 • urazy – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki

 

 • alergia i anafilaksja. Wstrząs anafilaktyczny. Silne alergeny w środowisku i pożywieniu

 

 • BLS u osób dorosłych i dzieci, urazy pod kątem lekcji wychowania fizycznego, wycieczek szkolnych i zajęć dnia codziennego

 

 • sytuacje, z jakimi spotkali się słuchacze – dyskusja, pomysły, wnioski

 

PRAKTYKA:

 

 • ćwiczenia z zakresu BLS u dorosłych i dzieci z wykorzystaniem fantoma i AED

 

 • zadławienie i dorosłych i dzieci

 

 • pozycja boczna (sposoby układania osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej)

 

 • scenki


CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący:

Ratownicy Medyczni, Pracownicy Pogotowia Ratunkowego, członkowie GOPR, wieloletni  wykładowcy na kursach udzielania I Pomocy przedmedycznej kierowanych do dzieci i dorosłych, wykładowcy wyższych uczelni, praktycy w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
17.05.2019
GODZINA
10:00-14.00
MIEJSCE
Wrocław
Hotel Europejski
ul. Piłsudskiego 88
CENA
Promocja
190 zł + VAT