Szkolenia otwarte, Oświata, Online

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r. w Oświacie

Szkolenie online  – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Bierzesz udział w szkoleniu nie wychodząc z domu lub biura. Szkolenia realizowane są w małych warsztatowych grupach.

3 kroki do uczestnictwa w szkoleniu online:

 1. Musisz posiadać komputer z dostępem do Internetu
  2. Po zgłoszeniu się do nas na szkolenie – otrzymujesz na maila link do szkolenia – jeden dzień przed szkoleniem.
  3. Ok. 15 min przed godziną rozpoczęcia szkolenia – Klikasz w link – dołączasz do spotkania jako gość – zobaczysz i usłyszysz wykładowcę.

PROGRAM SZKOLENIA

CELE USTAWY O ZFŚS

 • zasady tworzenia funduszu przez pracodawców
 • przeznaczenie środków funduszu
 • zasady gospodarowania środkami funduszu

ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU

 • zasady tworzenia funduszu w szkole
 • czy można  odstąpić od tworzenia funduszu w szkole samorządowej?

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZFŚS ZGODNIE Z USTAWĄ

 • finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu
 • dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych
 • tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

 • definicja i szczegółowe omówienie
 • wspólna działalność socjalna
 • wyłączenia

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS

 • omówienie poszczególnych grup osób uprawnionych – pracownik, emeryt, rencista – były pracownik, członkowie rodziny
 • jak definiować pojęcie rodziny i dziecka

ODPIS NA ZFŚS

 • wysokość odpisu na poszczególne grupy pracowników: nauczycieli i pracowników samorządowych – częste błędy
 • zasady naliczania odpisu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o ZFŚS
 • korekta odpisu
 • czy można dowolnie kształtować wysokości odpisu w szkole samorządowej?

ŚRODKI FUNDUSZU

 • zwiększenia funduszu
 • przejście zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. a środki funduszu
 • rachunek bankowy
 • terminy przekazania  środków na rachunek bankowy
 • postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko pracodawcy a środki funduszu

ADMINISTROWANIE I GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU

 • uprawnienia związków zawodowych – częste nieprawidłowości, jak współpracować w czasie epidemii
 • uprawnienia pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów
 • rola komisji socjalnej (służby socjalnej w szkole) – jak pracować w czasie epidemii
 • jak składać wnioski w zassie epidemii

KOMISJA SOCJALNA (SŁUŻBA SOCJALNA)

 • dopuszczalność i zasady tworzenia służby socjalnej
 • skład służby socjalnej
 • uprawnienia służby socjalnej

REGULAMIN FUNDUSZU

 • treść regulaminu
 • preliminarz wydatków – czy jest konieczny, czy należy go uzgadniać?
 • dobre praktyki tworzenia regulacji

KRYTERIA SOCJALNE

 • sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS
 • możliwość porzucenia kryterium socjalnego
 • ustalanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – jakie dokumenty, jak z nimi postępować, ile grup dochodowych
 • dokumentowane sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej a RODO
 • konsekwencje niezłożenia informacji o dochodach
 • konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o dochodach

ZWOLNIENIE PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ Z OPODATKOWANIA

 • zasady zwolnienia z opodatkowania
 • zwolnienie PIT a organizacja imprez masowych
 • ZFŚS a COVID-19

ZWOLNIENIE PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ Z OSKŁADKOWANIA

 • zasady zwolnienia

EGZEKUCJA ZE ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH Z FUNDUSZU

 • dopuszczalność prowadzenia egzekucji
 • obowiązki pracodawcy w razie egzekucji

WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM

 • osoby odpowiedzialne
 • zakres odpowiedzialności

 

 • Istnieje możliwość umówienia się na inny termin w/w szkolenia poza określonym
  w harmonogramie przy minimalnej liczbie osób zgłoszonych (3 uczestników)
 • Oprócz ogłoszonych szkoleń realizujemy szkolenia również online wewnętrzne tylko dla firm/instytucji z zakresu prawa pracy, ZUS, podatki, BHP itp.
 • Konsultacje telefoniczne – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy

Kontakt pod mailem nr tel.  722721 649 991 lub biuro@szkolenia-css.plCENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Inspektor pracy. Specjalista z zakresu prawa pracy oraz ZFŚS. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Wieloletni wykładowca. Konsultant z zakresu prawa pracy.

 Specjalista *  – nazwisko prowadzącego będzie znane bliżej terminu realizacji szkolenia (p. Urszula Langer lub p. Katarzyna Tincel)

 

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
11.12.2020
GODZINA
9.00-14.00
MIEJSCE
Online 9.00-14.00
PROWADZĄCY
SPECJALISTA
CENA
Promocja
260 zł netto