Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Inne, Online

Umowy cywilnoprawne w 2021 r. – zlecenia, dzieła, świadczenie usług, kontrakty menadżerskie - nowe obowiązki i nadzór PIP nad tymi umowami

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Mogą na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon , kamera nie jest konieczna.
3 kroki do uczestnictwa w szkoleniu online:
1. Musisz posiadać komputer z dostępem do Internetu
2. Po zgłoszeniu się do nas na szkolenie  – otrzymujesz na maila link do szkolenia  – jeden dzień przed szkoleniem.
3. Ok. 15 min przed godziną rozpoczęcia szkolenia – Klikasz w link – dołączasz do spotkania jako gość – zobaczysz i usłyszysz wykładowcę

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę
  • Jak prawidłowo sporządzić umowę zlecenia by nie została uznana przez PIP za umowę o pracę.
  • Jakich zapisów nie zawierać w umowach cywilnoprawnych?
  • Klauzula o możliwości powierzenia zlecenia innej osobie – kiedy warto zawrzeć w umowie?
  • Kiedy są spełnione wszystkie przesłanki stosunku pracy i umowa cywilnoprawna zostanie przekształcona w umowę o pracę?
  • W jakich przypadkach PIP występuje do sądu o przekształcenie umowy zlecenia na umowę o pracę?
  • Czas pracy na umowie cywilnoprawnej – czy można dać grafik?
  • Miejsce wykonywania pracy na umowie cywilnoprawnej – jak prawidłowo określić?
  • Badania lekarskie, szkolenie bhp przy umowie cywilnoprawnej – czy są konieczne?
  • Czy można określić stanowisko pracy na umowie cywilnoprawnej?
  • Umowa zlecenia za nieobecnego pracownika – czy to dobry pomysł?

Umowy o dzieło w 2021 r.

 • Konieczność zgłaszania do ZUS umów o dzieło – w jakim celu?
 • ZUS RUD – jak wypełnić przedmiot umowy o dzieło by nie narazić się na szybką kontrolę?
 • Jakie umowy o dzieło kwestionuje ZUS?
 • Jak prawidłowo sporządzić umowę o dzieło?
 • Czy umowa o dzieło musi być zawarta w formie pisemnej?
 • Czy należy ewidencjonować czas pracy przyjmującego zamówienie?
 • Czy umowy o dzieło dotyczą te same przepisy co umów zlecenia w zakresie wynagrodzenia?
 • Umowa zlecenie a umowa o świadczenie usług – jakie różnice, kiedy zawrzeć którą umowę?
 • RODO w umowach o dzieło – jakich danych osobowych można żądać od przyjmującego zamówienie?

Umowy cywilnoprawne zlecenie, świadczenie usług, kontrakt menadżerski w 2021 r.

 • Czy umowy zlecenia ze stałym wynagrodzeniem ryczałtowym należy zmieniać?
 • Jak zawierać i rozliczać umowy zlecenia zawarte wspólnie z wieloma zleceniobiorcami?
 • Minimalna stawka za godzinę w 2021 r. – czy musi być wskazana w umowie zlecenia?
 • Czy stawka wynagrodzenia przy zleceniu musi być godzinowa, czy może być miesięczna?
 • Czy wynagrodzenie zleceniobiorcy musi być mu wypłacane w każdym miesiącu?
 • Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia przy umowie zlecenia?
 • Czy umowa zlecenia musi być zawarta w formie pisemnej?
 • W jakiej formie ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy?
 • Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy by nie narazić się na popełnienie wykroczenia?
 • Co zrobić gdy brak jest obiektywnych możliwości ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy?
 • W jakiej formie zleceniobiorca, który wykonuje pracę poza zakładem będzie wskazywał liczbę przepracowanych godzin?
 • Co zrobić gdy zleceniobiorca nie wskaże liczby przepracowanych godzin?
 • Czy brak wskazania godzin przepracowanych może stanowić podstawę braku wypłaty wynagrodzenia?
 • Czy brak ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy jest wykroczeniem, za które będzie karał PIP?
 • Czy zleceniobiorcy można sporządzić grafik czasu pracy?
 • Czy w umowie zlecenia można wskazać maksymalną liczbę godzin do przepracowania przez zleceniobiorcę.
 • Czy kary umowne za przekroczenia wskazanego czasu pracy zleceniobiorcy będą skuteczne?
 • Jakich umów zleceń nie dotyczy minimalna stawka wynagrodzenia?
 • Procedura negocjacji kontraktów z zewnętrznymi firmami ochroniarskimi, sprzątającymi itp.
 • Co to oznacza, że zleceniobiorca sam decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia?
 • Czy w umowie zlecenia można wskazać godziny wykonywania pracy przez zleceniobiorcę?
 • Jakich zapisów nie zawierać w umowach zlecenia?
 • Umowę zlecenia z własnym pracownikiem – kiedy to możliwe?
 • Co po zmianie przepisów będzie kontrolował PIP w umowach zlecenia?
 • Kiedy PIP będzie kwestionował niewypłacenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorcy?
 • Kiedy przepisy będą dotyczyły zleceniobiorców prowadzących indywidualne działalności gospodarcze.
 • Jakie kary może nałożyć PIP za naruszenie minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorcy?
 • Badania lekarskie i szkolenia bhp dla zleceniobiorcy, świadczącego usługi – czy są konieczne?
 • Kto płaci za badania lekarskie zleceniobiorcy?
 • Czy zleceniobiorca może mieć zwracane koszty podróży służbowej?
 • Jakie elementy bhp należy zapewnić zleceniobiorcy?
 • RODO w umowach cywilnoprawnych – jakich danych osobowych można żądać od zleceniobiorcy, świadczącego usługi?
 • Praca zdalna na umowie zlecenia w okresie COVID-19 – jak to zorganizować

 

 • Oprócz ogłoszonych szkoleń realizujemy szkolenia również online wewnętrzne tylko dla firm/instytucji z zakresu prawa pracy, ZUS, podatki, BHP itp.
 • Konsultacje telefoniczne – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy

 

Kontakt pod mailem biuro@szkolenia-css.pl

oraz nr tel. 722 211 771   lub 721 649 991

 CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wykładowca: Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2020 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
16.04.2021
GODZINA
9.00-12.00
MIEJSCE
Online 9.00-12.00
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR
CENA
Promocja
260 zł netto