Szkolenia otwarte, BHP i Pierwsza pomoc, Online

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

 

 

Lp Temat szkolenia
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 

-praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp

-ochrony pracy kobiet i młodocianych,

-wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

-profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

  • Istnieje możliwość umówienia się na inny termin w/w szkolenia poza określonym
    w harmonogramie
  • Oprócz ogłoszonych szkoleń realizujemy szkolenia również online wewnętrzne tylko dla firm/instytucji z zakresu prawa pracy, ZUS, podatki, BHP itp
  • Konsultacje telefoniczne – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy

Kontakt pod mailem nr tel.  722 211 711 lub 649 991 lub biuro@szkolenia-css.plCENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania Prawa pracy oraz BHP. Uprawnienia z zakresu BHP wraz kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu BHP i prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
04.12.2020
GODZINA
DODATKOWE INFORMACJE
Samokształcenie kierowane + 1h online
PROWADZĄCY
SPECJALISTA
CENA
Promocja
110 zł netto