Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Online

Rola „sygnalistów” w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców w 2021 r.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie.  Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon , kamera nie jest konieczna.

3 kroki do uczestnictwa w szkoleniu online:
1. Musisz posiadać komputer z dostępem do Internetu
2. Po zgłoszeniu się do nas na szkolenie  – otrzymujesz na maila link do szkolenia  – jeden dzień przed szkoleniem.
3. Ok. 15 min przed godziną rozpoczęcia szkolenia – Klikasz w link – dołączasz do spotkania jako gość – zobaczysz i usłyszysz wykładowcę.

PROGRAM SZKOLENIA

Cele

 

Nowy obowiązek dla pracodawców tj. od 17.12.2021 r. podmioty publiczne, podmioty prywatne zatrudniający powyżej 250 pracowników będą zobligowane do wdrożenia unormowań dotyczących tzw. Sygnalistów. Celem regulacji jest zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Organizacje (firmy prywatne i urzędy) będą zobligowane do stworzenia skutecznych i pewnych rozwiązań dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości dla Sygnalistów w zakresie kanałów wewnętrznych jak i właściwych procedur wewnętrznych. Osoby zgłaszające nieprawidłowości będą objęte szczególną ochroną prawną. Ochrona będzie się rozciągała i na podmioty wewnętrzne (np. pracowników, wspólników) jak i na podmioty zewnętrzne (np. stażystów, osoby trzecie). Państwa UE będą zobowiązani do wdrożenia takiego systemu zabezpieczania i chronienia Sygnalistów, aby było to rozwiązanie skuteczne, a system kar miał zastosowanie odstraszające np. w jednym z projekcie ustawy kary były określane do 60 mln złotych.

 

Adresaci

 

Podmioty publiczne i podmioty prywatne zatrudniające powyżej 250 pracowników – Właściciele firm, osoby zarządzające, pracownicy działu kadr i płac, osoby ds. ochrony danych osobowych

 

Przygotowanie organizacji do wdrożenia rozwiązań dotyczących sygnalistów

 

1) Wymogi formalne

 

– kto to jest sygnalista, w rozumieniu Polskich rozwiązań

– w jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów,

– obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych,

– aktualne rozwiązania funkcjonujące w ustawodawstwie na terenie Polski,

– usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji np. finanse i bankowość, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, transport, przestępstwa przeciwko środowisku.

 

2) Postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937 z 23.10.2019 r.

 

– zakres normowania określony w Dyrektywie

– wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy,

– sygnalista – status w unormowaniu Europejskim

– definicje wpływające na działalność pracodawców

– warunki objęcia ochroną Sygnalistów

 

3) Postępowanie wewnętrzne

 

– znaczenie prodecur wewnętrznych i ich „neutralności” dla zgłaszającego

– zgłoszenia wewnętrzne,

– możliwość zastosowania kanałów komunikacji zewnętrznej,

– kolejność dokonywania zgłoszeń i wymogi kanałów wewnętrznych i zewnętrznych do dokonywania zgłoszeń przez Sygnalisów,

– kiedy może nastąpić ujawnienie publiczne nieprawidłowości,

 

4) Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia

– obowiązki co do zachowania poufności,

– możliwy zakres przetwarzania danych osobowych,

– rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od organizacji,

 

5) Ochrona prawna Sygnalistów

 

– zakres ochrony przed działaniami odwetowymi np. mobbing, dyskryminacja, pozbawienie pracy, utrudnianie funkcjonwania podmiotów zewnętrznych

– środki wsparcia dla Sygnalistów,

– narzędzia ochrony Sygnalistów wg norm Europejskich,

 

6) Sankcje za niestosowanie się do Dyrektywy w zakresie krajowym jak i unijnym.

 

7) Aktualny stan prawny w zakresie projektów ustaw w zakresie wdrożenia na terenie RP Dyrektywy dot. Sygnalistów.

 

  • Oprócz ogłoszonych szkoleń realizujemy szkolenia również online wewnętrzne tylko dla firm/instytucji z zakresu prawa pracy, ZUS, podatki, BHP itp.
  • Konsultacje telefoniczne – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy

Kontakt pod mailem nr tel.  722 211 771, 721 649 991 lub biuro@szkolenia-css.pl      

 CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wieloletni trener  z zakresu praktycznego prawa pracy. Były Inspektor Pracy PIP. Wieloletni doradca, konsultant, z obszaru stosowania prawa pracy, w tym czasu pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, PPK. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji przepisów  obejmujących organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
02.03.2021
GODZINA
9.00-13.00
MIEJSCE
Online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
SPECJALISTA
CENA
Promocja
260 zł netto