Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne

Renty z tytułu niezdolności do pracy  z uwzględnieniem specyfiki pracy pracowników danej grupy zawodowej

  • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
  • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
  • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
  • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Renty z tytułu niezdolności do pracy  z uwzględnieniem specyfiki pracy pracowników danej grupy zawodowej

 

  1. Renty z tytułu niezdolności do pracy:

–   prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

–   wysokość renty,

 

  1. Renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową lub wypadkiem przy

pracy:

– zasady nabywania prawa do świadczenia,

– czynniki wykluczające prawo do renty,

– zasady ustalania wysokości z uwzględnieniem gwarancji wysokości renty,

 

  • Zasady ustalania podstawy wymiaru rent:

– sposób wykazywania wynagrodzeń w poszczególnych latach,

– zasady wykazywania wynagrodzeń w roku przekroczenia limitu podstawy wymiaru

składek.

 

III.          Obowiązki zakładów pracy w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia  oraz      wydawania zaświadczeń mających wpływ na prawo i wysokość świadczeń:

– pomoc w kompletowaniu wniosków o świadczenia,

– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,

– wystawianie zaświadczeń o osiągniętym przychodzie przez zatrudnionych

emerytów i rencistów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia