Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Prace szczególnie niebezpieczne, odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w zakresie organizowania i nadzorowania pracy

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

 

Prace szczególnie niebezpieczne, odpowiedzialność osób kierujących pracownikami w zakresie organizowania i nadzorowania pracy

 

 1. Prace szczególnie niebezpieczne.
  1. Przepisy wprowadzające wymóg wskazywania w zakładach pracy prac szczególnie niebezpiecznych (obligatoryjne i fakultatywne)
  2. Ogólny podział prac szczególnie niebezpiecznych.
  3. Szczególne obowiązki kadry kierowniczej przy nadzorze pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
  4. Procedury przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
  5. Pozostałe prace niewliczane do prac szczególnie niebezpiecznych a nadzór nad pracownikami

 

 1. Prawna ochrona pracy – nadzór kadry kierowniczej.
  1. Podstawowe zasady prawa pracy.
  2. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
  3. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a wpływ na odpowiedzialność osób kierujących pracownikami
  4. zwolnienia dyscyplinarne – rola kierownika przy rozstaniu się z pracownikiem

 

 • Wypadki przy pracy – rola kierownika
  1. aktualny stan prawny
  2. pojęcie wypadku przy pracy
  3. pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy
  4. pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego
  5. podział wypadków według skutków (śmiertelny, ciężki, zbiorowy)
  6. wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
  7. spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy.
  8. Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku na podstawie prawa cywilnego,
  9. zakres odpowiedzialności osób kierujących, służb bhp, służb utrzymania ruchu, szeroko rozumianego kierownictwa zakładu.

 

 1. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
  1. Rodzaje kar
  2. Możliwości ich zastosowania
  3. Tryb nakładania kar porządkowych
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia