Szkolenia zamknięte

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy- – kierowanie poleceń, stawianie wymagań, kiedy mobbing a kiedy obowiązek służbowy?

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

 

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy- – kierowanie poleceń, stawianie wymagań, kiedy mobbing a kiedy obowiązek służbowy?

 1. Definicja dyskryminacji i mobbingu:
  • dyskryminacja bezpośrednia
  • dyskryminacja pośrednia
  • molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
  • mobbing
 2. Przyczyny dyskryminacji:
  • ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
  • przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego
 3. Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy
 4. Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:
  • “dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
  • inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją
 5. Typowe działania mobbingowe
  • wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
  • manipulacje w mobbingu – zarys problemu
 6. Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu
  • konflikt a mobbing – główne różnice
  • diagnoza sytuacji konfliktowych
 7. Osobowość mobbera, osobowość ofiary
  • cechy charakterystyczne mobberów
  • cechy charakterystyczne ofiar
  • problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu
 8. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy
  • wymiar indywidualny
  • wymiar organizacyjny
 9. Środki ochrony pracownika:
  • odszkodowanie
  • możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy
 10. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:
  • postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
  • wewnętrzna polityka antymobbingowa
  • monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia