Szkolenia zamknięte

Dokumentacja ZUS i obowiązki pracodawców– zasiłki i świadczenia ZUS – praktyczne warsztaty

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

 

Dokumentacja ZUS  i obowiązki pracodawców– zasiłki i świadczenia ZUS  – praktyczne warsztaty

 

Warsztaty dla osób stosujących przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych – Szkolenie ma charakter warsztatowy, polega na rozwiązywaniu praktycznych przykładów w oparciu o aktualne przepisy prawa obowiązujące w 2019r.

 

– Zmiany. w zakresie dokumentacji ZUS i obowiązków pracodawców w stosunku do zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców.

 • Zmiany w dokumentacji ZUS
 • Raporty i deklaracje ZUS w świetle nowych przepisów – zasady wypełniania
 • Nowe formularze ZUS OSW i RIA
 • Nowy formularz ZUS RPA
 • Zmiany w deklaracji ZUS DRA oraz ZUS ZWUA
 • Zmiany w informacjach miesięcznych i rocznych
 • Obowiązki płatników i ubezpieczonych
 • Płatnik po zmianach
 • Zmiany w ustawie zasiłkowej dotyczące uprawnień do zasiłku opiekuńczego oraz
  e- zaświadczeń lekarskich.

– Ustalanie prawa i podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz omówienie zmian w ustawie zasiłkowej i dokumentacja pracownicza w 2019r. i wpływ zmian w ustawie na obowiązki wobec ZUS.

 1. Prawo do zasiłku
 2. Ustalenie okresu zasiłkowego
 3. Przerwa w zatrudnieniu, a prawo do zasiłku
 4. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku;
 5. Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku:
 • dodatki zadaniowe, funkcyjne, motywacyjne, za zastępstwo,
 • premie miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne,
 • nagrody uznaniowe, 13stki
 1. Zasady przyjmowania do podstawy i stosowania uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku
 2. Przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku – zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana regulaminu wynagrodzeń, zmiana wynagrodzenia, ustanie prawa do składnika wynagrodzenia
 3. Umowy cywilnoprawne w podstawie wymiaru zasiłku
 4. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku
 5. Podstawa wymiaru zasiłku po przerwie wykonywaniu pracy, zasady uwzględniania składników kwartalnych, rocznych po powrocie z długotrwałej nieobecności

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wieloletni wykładowca z zakresu ubezpieczeń społecznych, ekspert i wieloletni praktyk  z zakresu zasiłków ZUS, doświadczony audytor  i szanowany wykładowca

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia