Szkolenia zamknięte

Inwentaryzacja majątku jednostki

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

Inwentaryzacja majątku jednostki

1.Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki
2.Cele i przedmiot inwentaryzacji
3.Metody i terminy inwentaryzacji

-spis z natury
-uzgadnianie sald
-weryfikacja stanu ewidencyjnego

4.Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji

-czynniki wpływające na organizację inwentaryzacji
-instrukcja inwentaryzacyjna
-udokumentowanie przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych

5.Odpowiedzialność materialna pracowników

-prawidłowe powierzenie mienia
-odpowiedzialność jednostkowa i wspólna
-wina umyślna i nieumyślna

6.Różnice inwentaryzacyjne

-nadwyżki
-niedobory zawinione i niezawinione
-kompensata różnic inwentaryzacyjnych

7.Jak wprowadzić do ksiąg korekty z tytułu zweryfikowanych różnic inwentaryzacyjnych

-wycena różnic
-księgowanie

  1. Dokumentacja inwentaryzacji
    9.  Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w świetle przepisów podatkowych
    10. Różnice inwentaryzacyjne a podatek VAT

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia