Szkolenia zamknięte

Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 535 747 692                                     

 

Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

 

 1. Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych.2. Zmiana kręgu osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych

  – Zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego (możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia)

  3. Zmiana warunków uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej

  – Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego

  4. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych dotyczących weryfikacji liczby członków związku zawodowego

  – Prawo składania przez pracodawcę zastrzeżeń co do liczebności związku

  – Na kim będzie spoczywał ciężar udowodnienia prawidłowości, co do ilości członków organizacji związkowej?

  – Jak to będzie wyglądało w praktyce?

  5. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego (zmiana obowiązujących progów)

  6. Doprecyzowanie zakresu informacyjnego dla związku zawodowego o Jakich informacji może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy?

  – Jakie czyny popełnione w związku z posiadaniem informacji mogą rodzić odpowiedzialność działacza związkowego?

  7. Zmiana treści art. 30 – nowe regulacje w zakresie zawierania porozumień zbiorowych o Jakie konsekwencje rodzą nowe przepisy w praktyce dla pracodawcy i strony związkowej?

  8. Zmiany w zakresie konsultacji lub zgody związku zawodowego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę

  – Zmiana terminów na podjęcie decyzji przez związek zawodowy

  – Co to w praktyce oznacza dla pracodawców?

  – Kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku?

  9. Zmiana treści art. 31 – rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  – Kiedy osobie wykonującej pracę zarobkową (innej niż pracownik) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej?

  10. Zmiana art. 32 – rozszerzenie ochrony członków związku

  – Więcej osób będzie mogło korzystać z odszkodowań w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego

  – Kiedy gwarancje ochronne nie będą miały zastosowania?

  – Jakie obowiązują terminy?

  11. Istotne zmiany w zakresie roszczeń przysługujących działaczom związkowym wykonującym pracę zarobkową, a nie posiadających statusu pracowniczego

  – Rekompensaty pieniężne

  – Wyłączenie instytucji przywrócenia do pracy

  12. Zmiana art. 35 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej

  – Dodatkowe sankcje karno – administracyjne

  13. Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

  14. Wybrane zagadnienia w zakresie zmian prawa pracy

  a. Umowy na czas określony – 21 listopada koniec przepisów końcowych

  b. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych – NOWOŚĆ

  15. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy pracownicze


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia