Szkolenia otwarte, PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe w 2020 roku – obowiązki pracodawców a uprawnienia pracowników.

 • Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK
  • Terminy, zasady obliczania wielkości zatrudnienia
  • Portal PPK – zasady funkcjonowania
  • Zakres obowiązywania PPK
  • Czynności wymagane przy wprowadzaniu PPK dla organów publicznych
 • Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych uregulowań
  • Pracodawcy wchodzący w zakres PPK
  • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich
  • Czy osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą dobrowolnie wejść w PPK?
  • Zasada automatycznego podlegania PPK
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PPK
  • Okresy składania oświadczeń
  • Jakie dane osobowe może pobierać pracodawca w związku z PPK
  • Czy pracodawca musi zawierać umowę z Funduszem gdy wszyscy pracownicy wypisali się z PPK
  • Czy można zbierać i przekazać do Funduszu adres mailowy i telefon pracownika
  • Jakie obowiązki ciążą na działach kadrowych w związku z PPK
 • Zasady stosowania PPK
  • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% – rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę
  • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia
  • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
  • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa – kiedy i w jakiej wysokości
  • Wyliczanie roczne pobranych składek
  • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych
  • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego
 • Praktyczne aspekty rozliczeń PPK
  • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji
  • Wzór oświadczenia pracownika
  • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka
  • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
  • Przykładowe wyliczenia emerytur
 • Przepisy karne jakim może podlegać firma
 • Harmonogramy wdrożenia PPK w organizacji
 • PPK a inne Plany Emerytalne Pracowników – różnice, dyskusja
  • Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych przez pracodawcę
  • Zasady rozliczania PPE – z pieniędzy pracodawcy i pracowników
  • Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę
  • Funkcjonowanie wypłat z PPE
  • Skutki podatkowe rozliczania PPE
 • Podsumowanie szkolenia- przygotowanie do wdrożenia


CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

prawnicy, specjaliści z zakresu prawa pracy, Wieloletni wykładowcy. Wieloletni pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy w przeprowadzaniu kontroli prawa pracy i warunków pracy, stosowaniu prawa w praktyce, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy,  wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi. Autorzy licznych opinii prawnych, decyzji administracyjnych oraz publikacji prawnych.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
30.06.2020
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Toruń
Hotel Retman
Ul.Rabiańska 15
CENA
Promocja
350 zł netto